Door Petra ’t Hoen op 21 februari 2013

De PvdA wil goed én betaalbaar openbaar vervoer

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de compensatieregeling voor busreizigers op Goeree-Overflakkee is een feit. De PvdA Goeree-Overflakkee kijkt terug op een periode van intensieve contacten met reizigers van de Arriva bus op het eiland.

Rekenfouten Arriva Het begon allemaal toen eind december bleek dat reizigers grote problemen ondervonden omdat de prijsstijging na de tariefwijziging bij Arriva enorm fors bleek te zijn. Er waren reizigers die hun buskaartje in prijs verdubbeld zagen na de jaarwisseling. Na een enquête onder scholieren en forenzen, uitgezet door de lokale PvdA, werd duidelijk waar de problemen vandaan kwamen. Door rekenfouten van Arriva werd de wijziging van zonereizen naar reizen per kilometer voorgestaan bij de Provincie als budgetneutraal. Niets is minder waar. Uit diverse regio’s zijn de Provinciale Staten bestookt met “bewijsmateriaal” over deze forse prijsverhogingen. Daarna is het balletje gaan rollen. Vanaf heden is de compensatieregeling voor doelgroepen een feit.

Recht op compensatie Scholieren en forenzen die in 2012 een regionaal sterabonnement hebben gekocht en met het meest voordelige nieuwe abonnement vanaf 9 december een prijsstijging van meer dan 25% (ten opzichte van prijspeil 2012) ervaren, hebben recht op compensatie. Daarnaast kunnen ook nieuwe scholieren en forenzen die niet eerder reisden met een regionaal sterabonnement aanspraak maken op de compensatieregeling. Het totaal besteed bedrag boven de 25% wordt met terugwerkende kracht vanaf 9 december 2012 in de vorm van reissaldo voor de OV-chipkaart aan de reiziger uitbetaald. Reizigers kunnen  aanspraak maken op de compensatieregeling door het daarvoor bestemde webformulier in te vullen. (zie website Arriva)

PvdA houdt vinger aan de pols Voor de PvdA Goeree-Overflakkee is openbaar vervoer een heel belangrijk onderwerp. Veel mensen op ons eiland zijn afhankelijk van de Arriva bus. De prijzen zijn, ook met deze compensatie, hoe dan ook behoorlijk gestegen. Dit kan een negatief effect hebben op het gebruik van de bus als vervoermiddel. Ook kan het scholieren of werknemers weerhouden van werk of opleiding in Rotterdam. Daarnaast heeft de commotie van de afgelopen maanden het openbaar vervoer in het algemeen geen goed gedaan. Het vertrouwen in Arriva heeft een behoorlijke deuk opgelopen. De PvdA houdt dan ook een vinger aan de pols  bij het nu behaalde resultaat. Voor de compensatieregeling geldt dan ook: “eerst zien, dan geloven”.

Bijlage “Rekenen aan OV-tarieven” In de bijlage vindt u in de PDF een uiteenzetting van Martin Loose, Statenlid voor de PvdA in de Provincie ZH. Hij heeft de aangeleverde cijfers vanuit o.a. onze enquête verwerkt en onder de aandacht gebracht bij de Provincie.

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen