Door Petra ’t Hoen op 8 mei 2016

De PvdA volgt de nieuwe dienstregeling HWGO van CONNEXXION op de voet

Zeer verrast nam de taskforce openbaar vervoer kennis van het persbericht recent van Connexxion dat zij per 8 mei 2016 een nieuwe dienstregeling invoeren voor het busvervoer in de regio Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee.

In dit persbericht wordt aangekondigd dat de dienstregeling van 11 december 2015 is aangepast op basis van de eerste ervaringen en op verzoek van scholen en reizigers. In het persbericht staan de buslijnen genoemd waarvoor de wijzigingen worden doorgevoerd. In een artikel op hun website wordt per lijn aangegeven wat er gaat veranderen.

Evaluatie
Onze verrassing is met name ingegeven door het feit dat pas op 11 mei a.s. de Provinciale Statencommissie Verkeer en Milieu de evaluatie van de nieuwe dienstregeling vanaf medio december vorig jaar zal bespreken.

Klachten
Wij vermoeden dat deze onverwachte actie van Connexxion mede is ingegeven door het feit dat algemeen bekend is dat de taskforce van de PvdA Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee de meer dan 350 klachten die op ons meldpunt binnenkwamen, zal inbrengen in de vergadering van 11 mei van Provinciale Staten. De hoeveelheid klachten die binnengekomen is en de vele slecht functionerende lijnen en verdwenen haltes zijn veel burgers een doorn in het oog.
De nu aangekondigde wijzigingen in de dienstregeling komen zeker tegemoet aan een aantal van de geuite klachten.
Het was te kort dag om al een uitgebreide analyse uit te voeren. Dit zal de komende weken gebeuren.
Eén ding weten we al zeker, lang niet alle problemen ten gevolge van de concessiewisseling worden hiermee opgelost.

De taskforce bedankt alle invullers van de enquête voor hun medewerking en houden de reizigers op de hoogte.
Wordt vervolgd !

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen