raadslid

Petra ’t Hoen

Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie

Portefeuille

Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie

Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het al sinds jaar&dag streven van de PvdA naar een eerlijke verdeling van “inkomen, kennis en macht” .

Een van de grootste uitdagingen zal zijn om de komende jaren onze voorzieningen betaalbaar in stand te houden. Door demografische krimp liggen er grote uitdagingen voor ons.

De voetbalclub, het dorpshuis, verenigingen en cultuur: Dit mogen niet de sluitposten worden in de begroting, want dit maakt onze dorpen juist leefbaar, gezellig en vitaal.

De PvdA zoekt naar slimme oplossingen om met minder geld toch veel te kunnen doen. Daarbij moet iedereen mee kunnen doen en hebben we een actieve inzet van burgers hard nodig.

Samen maken we de maatschappij, tegen de onverschilligheid in !

Ik spreek veel burgers die dagelijks het verschil maken in hun buurt. Door die mensen raak ik geïnspireerd en daar ben ik graag de spreekbuis van in de politiek