Alle mensen

PvdA-fractie

PvdA-fractie

Jaap Willem Eijkenduijn

Jaap Willem Eijkenduijn

fractievoorzitter

Economie, financiën, bestuur, water, energie, duurzaamheid, veiligheid, vertrouwenscommissie, kernen midden
Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

raadslid

Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie
Cees Grinwis

Cees Grinwis

raadslid

Ruimtelijke ordening, grondbeleid, toerisme, recreatie, visserij, kernen west
PvdA-bestuur

PvdA-bestuur

Jans Hoving

Jans Hoving

vicevoorzitter
Hannie Vermeulen

Hannie Vermeulen

1e secretaris

Martin van Opdorp

Martin van Opdorp

2e secretaris

ledenadministrateur
George Grootens

George Grootens

penningmeester

Ombudsteam

Ombudsteam