Door Petra ’t Hoen op 31 december 2015

Taskforce openbaar vervoer PvdA opent nieuw meldpunt klachten dienstregeling CONNEXXION

Connexxion is weer terug in onze regio.
Per 13 december heeft zij de openbaar vervoersconcessie overgenomen van Arriva.

Vanaf medio juli maakt onze taskforce OVHWGO (bestaande uit een aantal politici van de PvdA Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, CDA/SGP Korendijk) al werk van de negatieve gevolgen van deze concessiewisseling. Richtten wij ons in eerste instantie op de verhoogde tarieven van scholierenabonnementen en die van forenzen, allengs werd duidelijk dat CONNEXXION ook zou gaan ‘sleutelen’ aan de dienstregeling. Zo vervalt bijv. de halte aan de Stationsweg in Oude-Tonge en is de Hoeksche Waard heel slecht bereikbaar geworden voor onze scholieren en forenzen.

Zwartboek
In het overleg met de verantwoordelijken werd ons steeds verzekerd dat slechts een zéér klein deel van de reizigers benadeeld zouden worden door het opheffen van enkele lijnen en een aantal stopplaatsen. De PvdA GO krijgt echter een ander beeld van de situatie. Veel mensen maken melding van problemen sinds de overgang naar Connexxion.
Ondanks de druk die werd uitgeoefend door de reizigers, bovengenoemde politici en een aantal leden van Provinciale Staten bleken de gedeputeerde en CONNEXXION onvermurwbaar.
Er werd slechts verwezen naar een evaluatie van de nieuwe dienstregeling die binnen enkele maanden zal worden uitgevoerd.
Om die evaluatie succesvol te maken willen wij een zwartboek produceren van alle klachten over de nieuwe dienstregeling. Daar hebben wij uiteraard de reizigers voor nodig. De eerder uitgezette enquête leverde de PvdA GO al bruikbare informatie op. We zouden deze informatie graag uitbreiden met de andere ervaringen van de busreizigers op Goeree-Overflakkee. De bedoeling is om het zwartboek aan te bieden aan Provinciale Statencommissie vervoer in de vergadering van februari 2016.

Contactformulier
Wij verzoeken u vriendelijk een contactformulier te gebruiken om uw klachten te melden. Het contactformulier is te vinden op de website van PvdA Hoeksche Waard.
Klik hier om naar het contactformulier te gaan. U vindt het formulier onder het artikel van de PvdA Hoeksche Waard.

Vermeld s.v.p. duidelijk begin- en eindpunt van uw reis, reistijd vóór en na 13 december en ook de eventuele stijging van de reiskosten.

Alle informatie omtrent de overgang naar Connexxion is welkom.

 

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen