Raadsleden

PvdA-fractie

PvdA-fractie

Jaap Willem Eijkenduijn

Jaap Willem Eijkenduijn

fractievoorzitter

Economie, financiën, bestuur, water, energie, duurzaamheid, veiligheid, vertrouwenscommissie, kernen midden
Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

raadslid

Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie
Cees Grinwis

Cees Grinwis

raadslid

Ruimtelijke ordening, grondbeleid, toerisme, recreatie, visserij, kernen west