raadslid

Cees Grinwis

Ruimtelijke ordening, grondbeleid, toerisme, recreatie, visserij, kernen west

Portefeuille
Ruimtelijke ordening, grondbeleid, toerisme, recreatie, visserij, kernen west

”De PvdA staat voor luisteren en betrekken van de burger bij de politiek”

Ik ben Cees Grinwis en werkzaam als souschef. Verder ben ik voorzitter van de landelijke OR van het bedrijf waar ik werkzaam ben. Ook ben ik voorzitter van de huurdersvereniging van de woningbouwvereniging. Het opkomen voor anderen is in mijn OR-werk en bij de huurdersvereniging een belangrijk onderdeel, gevoed door mijn collega’s en huurders. Dit is ook mijn streven met de dorpsraden: als politiek gevoed worden vanuit de burgers. Mijn streven is dat er in elke kern een dorpsraad komt. Doordat de nieuwe gemeente een groot oppervlakte kent, is de kans groot dat de politiek nog verder bij de burgers vandaan komt te staan. Daarom wil ik de dorpsraden niet als extra bestuurslaag, maar als de ogen en oren van de politiek, zij weten wat er leeft in de kernen en waar de behoeftes liggen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze dorpsraden er moeten komen.