Door Ombudsteam op 9 maart 2015

Oprichting Ombudsteam PvdA Goeree-Overflakkee een feit

PvdA Goeree-Overflakkee start een Ombudsteam. Het startsein is gegeven op de algemene ledenvergadering van 9 maart 2015 door Tweede Kamerlid Lutz Jacobi.

Het Ombudsteam is er om mensen, lid of niet, te ondersteunen bij problemen met instanties zoals; overheidsinstellingen, gemeentelijke instanties, energiebedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen, etc. Deze problemen kunnen onder andere op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid of onderwijs liggen. Er zijn al meer dan 160 PvdA-ombudsteams in Nederland.

Werkwijze:
Het Ombudsteam gaat met de betrokken persoon op zoek naar een antwoord voor zijn/haar probleem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis over wet- en regelgeving en het beschikbare netwerk van het Ombudsteam. Waar nodig wordt iemand verwezen naar de juiste persoon of instantie. Wanneer het probleem om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam zijn netwerk in: raadsleden, wethouders, Statenleden, Tweede Kamerleden en zelfs de mensen in het Europees parlement, als dat moet!

Het ombudsteam is telefonisch te bereiken op woensdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur.  Telefoonnummer: 06-58946565.

Bij verschillende instellingen en publieke organisaties kunt u een folder van het Ombudsteam meenemen.

Ombudsteam

Ombudsteam

Wie en wat? Het Ombudsteam is er om mensen, lid of niet, te ondersteunen bij problemen met instanties zoals; overheidsinstellingen, gemeentelijke instanties, energiebedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen, etc. Deze problemen kunnen onder andere op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid of onderwijs liggen. Er zijn al meer dan 180 PvdA-ombudsteams in Nederland. Het team bestaat uit:

Meer over Ombudsteam