4 maart 2018

De Unie van het Geitendorp

11 jaar geleden waren dorpsraden op Goeree-Overflakkee een nieuw verschijnsel. 2009 was de PvdA zijn tijd ver vooruit en organiseerde een eilandelijke conferentie van dorpsraden. In een Bommels café proefden we met vertegenwoordigers van 9 kernen aan de nieuwste trend in burgerparticipatie. Destijds waren twee dorpen goed georganiseerd; Stad op Stelten van dokter Maas en de dorpsraad van Melissant met Akkie Krouwel en Nel Meinders als drijvende krachten. Nu opvolger Klaas Kuipers dit voorjaar afscheid neemt als voorzitter van dorpsraad een goede gelegenheid om de thermometer eens te steken in het dorpsgevoel van het geitendorp.

We treffen Klaas Kuipers op een winterdag in zijn doorzonwoning met uitzicht op een speelweide, hij laat zich seconderen door Jos van Prooijen, penningmeester van de dorpsraad. Klaas is een gepassioneerd onderwijsman, gepassioneerd over zijn vak en alweer op zoek naar een nieuwe uitdaging na de beëindiging van zijn functie als voorzitter van de dorpsraad.
‘Melissant heeft de oudste dorpsraad’ legt Klaas uit ‘en is een antwoord op van oudsher diepgewortelde rivaliteit tussen die van Dirksland en die van Melissant. Begin op een verjaardag maar eens over de gestolen klok en je hebt iedereen weer op de kast. De beweging die Akkie Krouwel en Nel Meinders op touw gezet hebben, had de bedoeling de eigen kracht van de dorpsgemeenschap aan te spreken’ vertelt de huidige voorzitter. ‘De dorpsraad manifesteert zich op twee fronten, activiteiten en evenementen die het dorp bij elkaar brengen, zoals kindervakantieprogramma’s en de onlangs gelopen snertwandeling. Maar ook voorzieningen als speeltoestellen, een voedselbosje en de mozaïek-sofa waar we met z’n allen maandenlang aan geplakt hebben. Zoiets ontstaat niet vanzelf’ weet Klaas ‘als voorzitter van de dorpsraad moet je bindend zijn om iedereen, verenigingen en instanties incluis, aan één tafel te krijgen. Doel is dat we elkaar proberen te helpen. Zoiets kan andere gedaanten aannemen, de programmeringscommissie is onlangs verzelfstandigd tot stichting Melishof om zo het enigszins verstofte dorpshuis nieuw leven in te blazen. Niet de dorpsraad maar het dorp staat centraal’ aldus Klaas die bij zijn afscheid de “Unie van Melissant” achterlaat. ‘Alle verenigingen maar ook de brandweer, als serviceorganisatie, de spaarkas-club van de kroeg en de kerk werken samen. En binnenkort ook de twee basisscholen’ Er klinkt trots.
Destijds stelden wij de vraag of gemeentelijke budgetten ook overgeheveld dienden te worden naar de dorpsraden. Penningmeester Jos van Prooijen is daar stellig over ‘beslissing over subsidies gaan wij niet nemen. Er is een leefbaarheidsbudget beschikbaar. Op basis van inwoneraantal is dat voor Melissant ca. 8400e. De gemeente heeft criteria vastgesteld waaraan een aanvraag moet voldoen. Ik neem de aanvragen in ontvangst en controleer of alle papieren in orde zijn. Daarna stuur ik ze door naar het gemeentehuis waar een besluit genomen wordt. Ik ben het uitbetalingsloket en neem de bonnetjes in ontvangst’. Een en ander is uitvoering van een plan dat de gemeente MOOI noemt. Aanvullend is er ook een kernensubsidie ‘daarmee moeten we een beetje spelen, zou alleen voor eenmalige projecten ingezet mogen worden’ verklapt de penningmeester ‘maar als je met z’n allen ergens enthousiast de schouders onder zet, heb je ook geld nodig’ Jos duidt daarbij op de kerstviering ‘dat is nou eenmaal telkens in dezelfde periode van het jaar’. De ondersteuning vanuit het gemeentehuis achten beide bestuursleden essentieel voor het succes; ‘daarmee hebben we het echt getroffen’ vindt Klaas ‘onze contactambtenaar vervult haar rol als meedenker en adviseur met verve. Niet te beroerd om te helpen in de uitvoering en belangrijk om de weg te wijzen binnen het gemeentelijk apparaat’. Ik kan het niet laten om toch op het politieke aspect van een dorpsraad in te gaan. Voorzitter Klaas Kuipers kan de prioriteiten zo oplepelen; ‘werk, huisvesting en veiligheid. Maar afweging van belangen heeft in het gemeentehuis plaats. Wij zorgen dat onze bewoners daar gehoord worden’. Scheidend voorzitter Klaas Kuipers is strijdbaar ‘maar als er plannen zijn die schadelijk zijn voor ons dorp’ en Klaas noemt daarbij als voorbeeld het idee om een natuurpad te asfalteren ‘dan kan de dorpsraad ook actievoeren. Wij van het geitendorp zijn taai volk; doortastend en volhardend’.