22 september 2017

Algemene Ledenvergadering 4-10-2017

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op woensdag 4 oktober 2017. De vergadering begint om 20.00 uur (inloop 19.30 uur).

Locatie:
Clubgebouw SVIK
Philipshoofjesweg 57a
3247 XR Dirksland.

AGENDA 

  1. Opening en mededeling
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Profielschets kandidaten gemeenteraad
  4. Concept verkiezingsprogramma
  5. Wat verder ter tafel komt
  6. Rondvraag

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren