1 april 2018

Algemene Ledenvergadering 25 april 2018

Hierbij nodigen wij u voor een algemene ledenvergadering op woensdag 25 april 2018.

Locatie: Dorpshuis ’t Trefpunt, Oranjelaan 14, 3243 AP Stad aan het Haringvliet
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:
1. Welkom
2. Notulen van 15 november
3. Mededelingen
4. Brief van de secretaris
5. Financieel verslag + kascommissie
6. Pauze
7. Verslag van de campagne commissie over de verkiezingen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het bestuur van de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee

PvdA GO – agenda ALV 25 april 2018