Door PvdA-bestuur op 16 december 2018

Van het bestuur

Partijgenoten,

Het is alweer bijna kerst en wij hebben de kerstboom al staan. Een week eerder dan normaal. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een verlangen naar warmte en gezelligheid. Buiten is het koud en guur, dan moet het binnen lekker warm zijn. Een kerstboom doet zoiets met je. Datzelfde geldt voor de tijd waarin we nu leven. Het is guur buiten. Hier in huis weten we heel goed hoe het zou moeten en bepraten we regelmatig de wereldproblematiek. Vrouwen voor wie #METOO nodig is. En zo zijn er dictators als Orban in Hongarije, Poetin in Rusland, Maduro in Venezuela. Rechts is aan de macht in Italië, Denemarken, Polen. Kijk naar de ellendige omstandigheden in Jemen. In Afrika zijn burgeroorlogen en ziekte. Brexit. En laten we Trump niet vergeten. Maar ook vluchtelingen en statushouders die niet overal even welkom zijn. En dan zijn daar natuurlijk de gele hesjes.

Economie
Mensen zijn ontevreden. Ze kunnen steeds moeilijker rondkomen. Mensen hebben last van belastingmaatregelen en verhoging van de prijzen. Die horen dat het beter gaat met de economie, maar zelf merken ze er niets van. Men wil een fijne kerst hebben, maar men kan geen leuke cadeautjes kopen. Men wil wel mee doen met duurzaamheid, maar men heeft er het geld niet voor. De zorg wordt steeds duurder. Allerlei maatregelen die de economie ten goede moeten komen, komen in de zak van de grote ondernemingen terecht. Duurzaamheid is voor de rijken. Welvaart is voor de rijken.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. De rijke ouder kan zijn kind laten studeren. Maar degene die het met minder moeten doen, ziet met lede ogen dat zijn kind dure leningen moet aangaan en straks met een enorme schuld zit. Terwijl het helemaal niet zeker is dat die afbetaald kan worden door een goede baan.

Kortom we begrijpen de gele hesjes heel erg goed. Dat algehele gevoel van onvrede. Het gevoel dat het niet klopt en oneerlijk is.

We zijn de crisis te boven gekomen. Zeker ook mede door toedoen van de Partij van de Arbeid. Nu mogen we niet meer meedoen en kijk wat er gebeurt. Gele hesjes zouden ook rode hesjes kunnen zijn, maar kleur speelt hier niet echt een rol. Er is onvrede en daar moet een antwoord op komen.

Sociaaldemocratie
Het gedachtegoed van de sociaaldemocratie is weer volop levend. We zijn nog lang niet klaar met de strijd. Er moet meer naar mensen worden geluisterd en er moeten oplossingen komen voor de problemen. Dat kan, want er is geld genoeg. Geld dat eerlijk moet worden verdeeld. Maatregelen die onvrede weg zullen nemen en tevredenheid terugbrengen. Overheidsbemoeienis is dan ook zeker niet uit de tijd. Als er maar naar mensen wordt geluisterd. Als iedereen weer eenieder het zijne gunt. Als vluchtelingen weer welkom zijn en discriminatie en racisme slechts nog maar heel af en toe de kop op steken.

Voedselbank
Een kerstgedachte zomaar op de vroege zondagochtend maar ook een voornemen om mee aan de slag te gaan in het nieuwe jaar. Zorg voor elkaar. Dat is ook de gedachte achter ons goede doel van dit jaar. De voedselbank is een instelling die wij een heel warm hart toedragen. Die ervoor zorgt dat je zonder aanzien des persoons geholpen kunt worden als je het moeilijk hebt.  We hebben dit doel al eerder gesteund, het is op dit moment echter weer erg actueel. We gaan economisch beter, maar veel mensen hebben deze hulp toch nodig. Dit zegt veel over de tijd waarin we leven. We doen er een geel hesje bij, denk ik.

U kunt uw gift storten op Bankrekeningnummer:
NL82RABO0385126409, t.n.v. PvdA afdeling Goeree-Overflakkee. Het bestuur verdubbelt het uw bedrag met een maximum van € 5,00.

Hele gezellige Kerstdagen en een goed en sociaal Nieuwjaar.

Namens het bestuur van de afdeling,

Hannie Vermeulen

PvdA-bestuur

PvdA-bestuur

George Grootens Hannie Vermeulen Martin van Opdorp Jans Hoving

Meer over PvdA-bestuur