Door op 16 december 2013

Van de voorzitter

Het jaar 2013 is een bijzonder jaar voor de Partij van de Arbeid geweest. Nationaal omdat het het eerste volle jaar is geweest waarin het kabinet Rutte II heeft kunnen regeren en lokaal omdat de gemeente Goeree-Overflakkee eind december haar eerste jaar afsluit.

Dat de overheid als belangrijke speler in de verzorgingsstaat in zwaar weer verkeert, hebben we duidelijk kunnen zien in 2013. Alles moet minder en de participatiesamenleving wordt gepresenteerd als een fait accompli, een bestaand stelsel waarin het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat we allemaal weer de traditionele zorgtaken van vóór de verzorgingsstaat op ons gaan nemen. Op dit punt loopt de Haagse perceptie heel erg ver uit de pas met de werkelijkheid waar gemeenten mee te maken hebben. We beseffen dat er in de zorg voor minder bedeelden, gehandicapten, ouderen en probleemgezinnen veel moet gebeuren en dat de beschikbare budgetten krimpen, maar we willen niet dat dat ten koste gaat van burgers voor wie de participatiesamenleving geen optie is, simpelweg omdat er geen familie of sociale context is waar een beroep op kan worden gedaan.

De PvdA heeft zich altijd opgesteld als schild voor de zwakke. Onze partij heeft na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw en de groei van onze welvaart en welzijn. Een prima stelsel van algemene voorzieningen was daarvan het resultaat. Het ziet er naar uit dat dat in de komende jaren voor belangrijke delen gaat worden gesloopt. De PvdA op Goeree-Overflakkee gaat er in 2014 alles aan doen om ons eiland vooral een sociaal eiland te laten blijven zijn. Een eiland waar bovenal éérst rechtvaardige keuzes worden gemaakt.

Ik wens iedereen een voorspoedig en sociaal 2014 toe!

Hannie Stuurman,

Voorzitter PvdA GO