31 juli 2016

Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee bezoekt Bergkamen (D)

Vorig jaar ontvingen raadsfractie en bestuur van de Partij van de Arbeid op Goeree-Overflakkee een delegatie uit Bergkamen (D). De delegatie was samengesteld uit partijleden en raadsleden van de zusterpartij SPD. “Hoogste tijd voor een tegenbezoek”

 

In 2015 is een uitwisseling tot stand gekomen tussen de PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee en de SPD-afdeling Bergkamen in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Bestuurders van de zusterpartij in de voormalige mijnstad zochten anderhalf jaar geleden contact met het PvdA op ons eiland. Tijdens vakanties in onze regio hadden politici uit het Roergebied kennis gekregen van de ontwikkelingen rond duurzaamheid op ons eiland. Hoewel er in Duitsland ook veel ontwikkelingen gaande zijn rond duurzame energie en duurzaam bouwen, was men zeer verrast het feit dat Goeree-Overflakkee in 2020 geheel energie neutraal zal zijn. En dat niet alleen door het plaatsen van windmolens. Vorig jaar heeft een afvaardiging uit Bergkamen talloze projecten op ons eiland bezocht.

Zelf stoeit men in de Duitse “Kohlenpot”, zoals een deel van het Roergebied genoemd wordt, met het sluiten van de kolenmijnen en de gevolgen ervan. In Bergkamen verdienden in de vijftiger en zestiger jaren zo’n 15.000 mijnwerkers hun brood. Om voor al deze mensen nieuw werk te vinden, werden allerlei projecten ontwikkeld.

Tijdens een tweedaags tegenbezoek werden raadsleden en afdelingsbestuurders van de PvdA rondgeleid in een gebied zo groot als Goeree-Overflakkee. Ook Bergkamen is een fusiegemeente van 6 voormalige gemeenten. Bergkamen heeft ook ongeveer 50.000 inwoners.

De ontvangst in Bergkamen was groots en hartverwarmend.  ’s Morgens kregen de gasten uit Nederland door de burgemeester een ontbijt aangeboden en gaf burgemeester Roland Schäfer een presentatie over de economische en politieke ontwikkelingen in zijn gemeente. Van PvdA fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn kreeg de heer Schäfer een Goeree-Overflakkee-tas met lokale producten en een aandenken aan de gemeente Goeree-Overflakkee aangeboden.

Na het ontbijt bezocht een gezelschap van 20 partijgenoten de nieuw aangelegde jachthaven in een zijkanaal van de Lippe. Burgemeester Schäfer had dit project ooit doorgezet, tegen de wil van de oppositie in. Nu blijkt de jachthaven al bijna te klein door de grote vraag naar ligplaatsen

Na de jachthaven werd een bezoek gebracht aan een biogasinstallatie, waar mest wordt omgezet en gas en daarna in elektriciteit. Daarna begaf het gezelschap zich naar een reconstructie van een Romeinse legerplaats uit circa 10 jaar voor Christus. Met een bezoek aan het mijnbouwmuseum werd de opkomst en de teloorgang van de kolenwinning in Bergkamen, over een periode van nog geen 80 jaar, bekeken.

Het bezoek aan het raadhuis was zeer indrukwekkend. De raad van Bergkamen telt 44 raadszetels, waarvan 29 voor de SPD. Een absolute meerderheid dus. De fractiekamer is net zo groot als de hele raadzaal van Goeree-Overflakkee. Fractievoorzitter Bernd Schäfer stelde een aantal leden van zijn fractie voor en legde uit hoe de plaatselijke politiek in zijn werking gaat.

Afsluitend maakte het gezelschap kennis met Landtag afgevaardigde Rüdiger Weiss. Het gezelschap is door de heer Weiss uitgenodigd om volgend jaar een bezoek te brengen aan de Landtag in Düsseldorf.

 

3

Jachthaven Datteln-Hammkanaal

 

2

Römerpark Bergkamen

Bewaren