5 oktober 2014

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van de PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op
29 oktober 2014.

 

 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in het Oude Raadhuis, Kaai 2 te Ooltgensplaat. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda

  1. Welkomstwoord en opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Ombudsteam PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee; met presentatie door de afdeling Hoeksche Waard∗
  5. Verslag raadsfractie
  6. Thema: zondagsrust
  7. Evaluatie van het zorgdebat op 6 oktober 2014
  8. Rondvraag
  9. Sluiting van de vergadering

∗Na de presentatie van het Ombudsteam door de afdeling Hoeksche Waard volgt een korte pauze

 

De leden met een e-mail adres hebben een digitale uitnodiging ontvangen.
Aan de leden zonder e-mail adres is de uitnodiging via de post verstuurd.

 

Bewaren