22 mei 2014

EP – verkiezing

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. In Nederland wordt de eerstvolgende verkiezing voor het Europees Parlement gehouden op 22 mei 2014. Het college van burgemeester en wethouders van gemeenten is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezing. De leden van het Europees Parlement worden gekozen voor 5 jaar.

https://www.kiesraad.nl/artikel/ep-europees-parlement