9 maart 2015, om 23:00, verenigingsgebouw SVIK, aan de Philipshoofjesweg 57a in Dirksland | verenigingsgebouw SVIK, aan de Philipshoofjesweg 57a in Dirksland

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van de PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

AGENDA

 1. Welkom en opening van de vergadering
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Het ombudsteam; een welkom voor en de aftrap door Lutz Jacobi
 5. Vaststellen van de notulen van ALV van 29 oktober 2014 en 22 januari 2014
 6. De jaarstukken
  1. Verslag secretaris
  2. Verslag van de Penningmeester
   • Jaarrekening 2014 (zie bijlage)
   • Toelichting op de jaarrekening
   • Kascommissie
   • Verkiezing kascommissie: Teun Bakelaar en Frank Boerboom aftredend
   • Benoeming van de kascommissie
   • Verslag van de kascommissie
   • Werkplan en begroting 2015

Pauze

 1. Fractieverslag
 2. Verkiezingen/campagne Provinciale Staten en Waterschap ( Dorien Kickert)
 3. De Kerstactie, opbrengst en bestemming
 4. Uitwisseling met Duitsland (Peter Keuker)
 5. Uitbreiding bestuur
 6. Afscheid Jacob van Seters en welkom aan Jacob als webmaster
 7. Rondvraag
 8. Sluiting van de vergadering