5. Kunst, Cultuur en Sport is er voor iedereen

Kleur aan het bestaan

Kunst en Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan, en over onze drijfveren en motieven. Kunst en Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om bibliotheken, de muziekscholen, cultuur- en poppodia, de musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren en te leren samenwerken.

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het volgende:

  • Er komt een museum voor kunst van kunstenaars van het Goeree-Overflakkee.
  • Er gaat meer geld naar kunst en cultuur.
  • We pakken na Diekhuus 2.0 door met Diekhuus 3.0.
  • De regionale omroep SLOGO heeft onze steun en zal blijven bestaan.
  • Wij plaatsen cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda. Wij maken dit toegankelijk.
  • Wij waarderen en stimuleren amateurkunst.
  • Wij vinden samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk. Wij steunen dit.
  • Meer sporten, ook voor gezinnen die het minder kunnen betalen. Ieder kind kan sporten. We gaan de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum) bevorderen door een sportpas in te voeren.
  • Sportverenigingen die hun begroting moeilijk rond krijgen worden ondersteund met raad, daad en geld.