6 januari 2015

Zorg in de buurt

Hans Spekman heeft op 5 januari in het tv-programma Jinek een website gelanceerd over de langdurige zorg. Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.

‘Er verandert veel in de langdurige zorg. Om de toekomst van de verzorgingsstaat te garanderen was aanpassing hard nodig. Al die professionals worden nu gehinderd door een star systeem dat weinig ruimte laat voor maatwerk.

Venlo liep al vooruit op de veranderingen en heeft laten zien dat zonder de verspillende marktwerking de zorg niet alleen betaalbaarder wordt, maar ook beter en persoonlijker. Niet het protocol, maar de wijkverpleegkundige krijgt de hoofdrol.

Grote wijzigingen gaan samen met nieuwe ervaringen. Wij vragen aan alle betrokkenen om hun ervaringen met ons te delen. Goede ervaringen, waar er op de website al een aantal van te vinden zijn, en ook de slechte ervaringen. Op die manier kunnen politici van de PvdA bijsturen waar nodig, of goede voorbeelden overnemen.’, aldus Hans Spekman

Ga direct naar de website: pvda.nl/zorgindebuurt

Of klik op de banner rechts op deze website