Door Jaap Willem Eijkenduijn op 21 januari 2016

Zondagsrust

Donderdag 14 januari 2016 is door de gemeenteraad de notitie zondagsrust besproken. “Een notitie die, kort samengevat, Goeree-Overflakkee beschrijft als een normale gemeente. Een gemeente waar een circus gewoon op zondag haar voorstellingen kan geven en het zwembad gewoon open kan zijn. En dat doet ons goed.”

Raadsvergadering van 14-1-2016 – Oordeelsvormende fase

PvdA fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn:
Wij zijn blij dat deze notitie ons eindelijk bereikt. Al in het begin van deze raadsperiode hebben wij aangedrongen op een kaderstellende bespreking van de zondagsrust. Dit onderwerp heeft ook bij vele burgers de belangstelling. En terecht. Het gaat hier per slot van rekening over hoe wij met elkaar in onze gemeente kunnen en willen samenleven. Met respect voor alle stromingen, principes en uitgangspunten die er zijn.

Wij zijn dan ook positief verrast. U heeft ons een heldere, niet al te lange, duidelijke, notitie doen toekomen waar wij goed mee uit de voeten kunnen. Een notitie die, kort samengevat, Goeree-Overflakkee beschrijft als een normale gemeente. Een gemeente waar een circus gewoon op zondag haar voorstellingen kan geven en het zwembad gewoon open kan zijn. En dat doet ons goed.

Zondagsrust is al jaren in Nederland een gevoelig onderwerp. Waarom is mij nooit erg duidelijk geworden. Als wij ervan uitgaan, dat respect en tolerantie algemene waarden zijn, ondanks dat een minderheid van onze bevolking daar soms anders over denkt, dan houdt respect voor de zondagsrust van de een, ook respect voor de zondagsactiviteit van de ander in. Ik kan dit niet anders uitleggen. Wederzijds respect houdt ook wederzijdse terughoudendheid in. Het kernwoord in deze zin is wederzijds. Als de een op zondag naar de kerk wil gaan en zich wilt onthouden van verdere activiteiten, dan mag de ander op zondag gaan recreëren, sporten, of iets anders gaan doen. Zolang ze geen last van elkaar hebben dan moet dit kunnen.

De fractie van de PvdA heeft geen behoefte aan een theologische discussie over de zondagsrust. Want dan gaan we ooit een keer vastlopen op de vrijdag als heilige dag voor de moslim, de zaterdag als heilige dag voor de jood en de zondag als heilige dag voor de christen, trouwens pas in 321 na Chr. door de Romeinse keizer Constantijn, bij decreet, is ingesteld.

In het vierde gebod wordt een dag in de week apart gezet voor rust en reflectie. Een mooi uitgangspunt dat ik velen toe wens. Alleen hoeft dat niet altijd op zondag te zijn. Rust en reflectie kan ook op maandag. Veel winkeliers doen dit ook door op die dag gesloten te zijn. Niets mis mee. Eigen keuze. Maar wel een dag van rust en reflectie.

De PvdA pleit nadrukkelijk niet voor een 24-uurs economie waarbij de rechten van de werknemer opzij worden gezet en er een ongewenste werkdruk ontstaat. Laat dat duidelijk zijn. De PvdA pleit op dit moment dan ook niet voor 7 dagen in de week winkelopenstelling, maar sluiten dit ook niet helemaal uit. Zondagopenstelling van winkels op dit moment is wat ons betreft het domein van de VVD. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar hun standpunt hierover.

De PvdA pleit ook niet voor verplichte rust op zondag. Dit is wat ons betreft het domein van de christelijke partijen.

De PvdA pleit voor respect en tolerantie voor elkaars meningen en uitgangspunten en om nuchter en realistisch te blijven denken. De PvdA respecteert de mensen die het vierde gebod op zondag willen naleven, maar verwacht dan ook respect terug voor de andere die dat niet wil. Dit is de tolerante samenleving die wij voorstaan.

Oordeelsvormend zijn wij van mening, dat zolang Goeree-Overflakkee de wet blijft respecteren en niet een afwijkende positie claimt omdat wij misschien anders zouden zijn dan de rest van Nederland EN wij respect voor elkaars meningen, leefgewoonten en uitgangspunten blijven houden, wij ons achter deze nota kunnen scharen.

Wij verzoeken het college wel de daad bij het woord te voegen en zich ook volledig achter de nota te scharen. Geen bochten om er onderuit te komen, maar uitvoeren van door de raad gestelde kaders en beleid.

Wij vragen dan ook aan alle individuele collegeleden, om te verklaren dat zij zich achter deze nota en de wet zullen scharen, zodat we daar geen onduidelijkheid over kunnen hebben.

Alleen dan zijn en blijven we een normale gemeente.

 

Dank u wel.

Jaap Willem Eijkenduijn

Jaap Willem Eijkenduijn

Portefeuille Economie, financiën, bestuur, water, energie, duurzaamheid, veiligheid, vertrouwenscommissie, kernen midden Ik ben Jaap Willem Eijkenduijn en ik ben ondernemer. Voor mij staat voorop, dat politiek betrouwbaar en integer moet zijn. Zonder deze eigenschappen, kunnen we nooit een goede vertegenwoordiging zijn van de bevolking. Besturen is voor mij ‘besturen met de rug naar het gemeentehuis’.

Meer over Jaap Willem Eijkenduijn