12 april 2013

PvdA verrast college met Witboek Goeree-Overflakkee

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 april zorgde PvdA-fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn voor een bijzondere surprise. Namens zijn fractie bood Eijkenduijn het College het “Witboek Goeree-Overflakkee” aan. Wethouder (o.a. financiën) Trouwborst nam het document in ontvangst.

Omdat de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari startte met een verwacht tekort van 6 miljoen euro en bezuinigingen welhaast onvermijdelijk lijken, heeft de PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee besloten de inwoners van Goeree-Overflakkee te raadplegen.

In de maanden januari, februari en maart is een enquête uitgezet op een speciale website. Deze website is uiteindelijk 198 keer bezocht.

Vragen
Twee belangrijke vragen heeft de PvdA aan de burgers gesteld.De eerste vraag “Waarop kan de gemeente bezuinigen, zonder dat de dienstverlening naar burger, maatschappelijke organisatie of bedrijfsleven er op achteruit gaat?” leverde 52 suggesties op. Daarnaast kon men ook aangeven, waarop beslist niet bezuinigd mag worden.

Op de tweede vraag “Hoe kan de gemeente meer geld verdienen, zodat er minder bezuinigd hoeft te worden?” kwamen 40 suggesties binnen.

Witboek
De uitkomsten van deze enquête heeft de PvdA-fractie uitgewerkt in het witboek. Hiermee wil de PvdA-fractie laten zien hoe onze burgers over de bezuinigingen denken. Vanaf heden is het “Witboek GO” voor iedereen openbaar en te downloaden via www.witboekgo.nl.

Bij de overhandiging van het document aan wethouder Trouwborst nam Eijkenduijn de vrijheid om alle reflectanten te bedanken voor hun inbreng. Zij kunnen hun eigen opmerkingen teruglezen in het witboek.

Ga naar: PvdA GO – Witboek Goeree-Overflakkee