27 januari 2015

Waterschapsverkiezingen 2015

De Waterschapsverkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015. Op nummer 1 van de lijst voor de PvdA in het Waterschap Hollandse Delta staat Dorien Kickert (Ouddorp).

De afgelopen zes jaar ben ik fractievoorzitter geweest van de PvdA Waterschap Hollandse Delta. Voor de komende verkiezingen ben ik de lijsttrekker. Met veel tevredenheid kijk ik terug op de afgelopen bestuursperiode. Op het gebied van de afvalwaterzuivering, waar PvdA heemraad Maarten van Hulst verantwoordelijk voor is, zijn duidelijke resultaten en besparingen bereikt. Ook duurzaamheid is op de agenda gekomen. In het algemeen bestuur heeft onze fractie steeds aandacht gevraagd voor een duidelijk financieel beleid voor zowel de interne organisatie als voor de uitvoering van de waterschapstaken, een eerlijke lastenverdeling voor onze inwoners en behoud van de kwijtschelding. Ook de communicatie van het waterschap naar onze ingezetenen, waar het gaat om inspraak en betrokkenheid bij uit te voeren projecten, is steeds een punt van aandacht geweest.
Graag wil ik ook de komende periode met mijn nieuwe fractiegenoten doorgaan om ons beleid van de afgelopen jaren voort te zetten.
Ga dus stemmen op 18 maart, en stem op de PvdA!

Facebook PvdA Fractie Waterschap Hollandse Delta:
https://www.facebook.com/pages/PvdA-Fractie-Waterschap-Hollandse-Delta/1517451438534554?fref=ts

Kiesraad:
https://www.kiesraad.nl/artikel/waterschappen