15 mei 2013

Van Puffelen in het PvdA-gewest Zuid-Holland

Dick van Puffelen was in de laatste periode wethouder van Oostflakkee met o.a. de portefeuilles economische zaken en recreatie en toerisme. Nu zijn er anderen die het stokje hebben overgenomen. Dick is actief gebleven voor de PvdA en vervult een bestuursfunctie in het bestuur van de gewestelijke afdeling. Hij tekent daar het verbindingsstreepje tussen de PvdA-ers van het eiland en de provincie.

Contacten
Veel werk zit in het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen maar dat is op Goeree-Overflakkee niet aan de orde. Een andere klus van Dick is de contacten houden met de afdelingen aan de zuidrand. Daarvoor bezoekt hij regelmatig afdelings-overleggen. Zonder zijn opvolgers voor de voeten te willen lopen heeft de afdeling Goeree-Overflakkee een bijzonder plekkie. Vanuit zijn vorige functie is hij goed op de hoogte van de ontwikkelingen die op het eiland én de provincie in gang zijn gezet. In beide gremia is de PvdA nu in de oppositie, extra belangrijk om goed te volgen wat anderen met onze sociaaldemocratische plannen doen.

Ontwikkelingen
Volgens Dick van Puffelen zijn er twee ontwikkelingen die scherpe aandacht verdienen; het IRP (integraal ruimtelijk plan) Goeree-Overflakkee én de plaatsing van, steeds grotere, windmolens. Deze twee komen bij elkaar tussen Stellendam en Middelharnis waar de Noordrand ontwikkeld kan worden; windmolens én natuur én zoetwatervoorziening vergen daar alle aandacht om tot een mix te komen waar met allerlei partijen een fraai stukje natuur kan ontstaan met recreatieve waarde. Hij pleit ervoor om het integraal plan vooral eiland breed te blijven benaderen. Het omliggende water vormt voor hem daarbij de verbinding; een getijdecentrale in de Brouwersdam legt relatie met de waterkwaliteit van de zuidwestelijke Delta die verbetering behoeft om het toeristisch product watersport te versterken. Daarmee zouden de kernen Oude Tonge en Ooltgensplaat een economische impuls krijgen die hard nodig is om het voorzieningenniveau op orde te houden.

Toekomst Delta
Een besluit over de toekomst van de Delta zal het rijk in 2015 nemen. Dit eiland, zou in Dicks zienswijze, moeten pleiten voor verzilting vanaf de getijdencentrale middels een doorsteek tussen Volkerak en Grevelingen. Behalve veilig ook kosten efficiënt, stelt hij. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen Zeeuwse en Brabantse gemeentes en Goeree-Overflakkee om de investeringen, die in watersport zijn gepleegd, uit te bouwen en te gelde te maken. Als gewestelijk bestuurder organiseert Dick een ontmoeting tussen Raads- en Statenfractie om bij te praten over de ruimtelijke ontwikkelingen op Goeree Overflakkee. Hij doet daarbij zijn best om ook Tweede Kamerleden aan te laten schuiven.

Tekst: Frank Boerboom