Door op 14 december 2016

Van het bestuur

Beste partijgenoten, 2017 staat voor de deur, een nieuw jaar met veel uitdagingen en mogelijkheden. De crisis lijkt haar dieptepunt nu echt te hebben gehad. Ondanks de positieve berichten moeten we ons blijven hard maken voor een socialer en sterker Nederland, of om maar dicht bij huis te blijven: voor een socialer en sterker Goeree-Overflakkee! 

Want er is en blijft armoede en sociale ongelijkheid. En daar moeten we strijdbaar voor blijven.

De PvdA op onze mooie eiland werkt daar constant hard aan. Zowel de fractie als de vereniging willen het komend jaar hun gezicht weer goed laten zien, met duidelijke standpunten, goed doortimmerde voorstellen op een manier die het verschil maakt. De fractie doet dat in en om de gemeenteraad en de vereniging met activiteiten daarbuiten. We kunnen daarbij denken aan bijeenkomsten met een prominent partijgenoot en activiteiten met en voor jongeren en ouderen. Daarbij zullen we al voorbereidingen gaan treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Voor onze partij is deze verkiezing van groot belang en een uitdaging om een nog beter resultaat te behalen. Daarnaast gaan we ons natuurlijk ook inzetten voor de landelijke verkiezingen van maart 2017. We zullen daarbij kijken in hoeverre we een en ander in gezamenlijkheid met de PvdA afdelingen van onze buurgemeenten.  Tot slot gaan we voort met de geschiedschrijving van onze partij op ons eiland. U wordt indien daar stappen in zijn genomen daarover nader bericht. Mocht u willen helpen met het optekenen van de verhalen, laat het ons weten.

Afgelopen jaar heeft eens een keer niet in het teken gestaan van verkiezingen. We hebben als bestuur in samenwerking met de Hoeksche Waard een goede bijeenkomst gehad met onze partij voorzitter Hans Spekman. Ook ons begeleidend kamerlid Joyce Vermue heeft haar opwachting gemaakt bij de bijeenkomst met Hans Spekman. We hopen haar in het komend jaar, ondanks de verkiezingen toch nog eens te kunnen ontvangen.

Zoals vorig jaar al aangegeven zijn we vorig jaar gestart met ons ombudsteam. We hebben al wat mensen kunnen helpen, maar we hopen komend jaar nog meer aan de weg te timmeren. We hebben een mooi basisteam, maar we kunnen natuurlijk altijd nog meer vrijwilligers gebruiken. Ook voor ons bestuur kunnen we partijgenoten gebruiken en we hopen dat u zich hiervoor wilt aanmelden. We zijn een leuke en gezellige club met grote ambities. Dit alles ook in het kader van het feit dat ik, zoals al aangekondigd in mijn afscheidsbrief, zal stoppen als voorzitter. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Ik wil bij deze gelijk de mogelijkheid te baat nemen om nogmaals het bestuur, de fractie maar ook de leden te danken voor de goede samenwerking. Ik heb het een eer gevonden de eerste voorzitter van de afdeling PvdA Goeree -Overflakkee te mogen zijn geweest. Het ga u allen goed.

Het bestuur van de PvdA Goeree-Overflakkee wenst u prettige Kerstdagen en een voorspoedig en strijdbaar 2016 toe.

Namens het bestuur,

Hannie Stuurman
Voorzitter PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee

 

Kerstattentie
Bestuur en fractieleden komen bij u langs om een rood aandenken te geven. We hopen dat u deze attentie waardeert.

Goed voor Goed bij kas door kerstactie PvdA-GO?
Naast deze kerstattentie vanuit onze partij stellen wij het ook prijs als u zich, indien u daarvoor de mogelijkheden heeft, met onze partij extra zou willen inzetten. De PvdA Goeree-Overflakkee organiseert een actie voor GOED VOOR GOED. We gaan goed kijken op welke manier onze bijdrage een toegevoegde waarde kan opleveren voor de activiteiten van deze mooie organisatie.  Geeft u een bedrag contant of stort u een bijdrage op onze rekening? Dan verdubbelen wij het bedrag (met een maximum van €5 per lid). We hopen met dit geld iets moois aan GOED VOOR GOED toe te kunnen toevoegen. Doet u ook mee?

U kunt uw gift storten op Bankrekening Nr. NL82 Rabo 038 512 6409, t.n.v. PvdA afd. Goeree-Overflakkee, Kerksingel 14, 3257 AH Ooltgensplaat. We sluiten de actie op 1 maart a.s.  Uiteraard krijgt u de uitslag te horen op de komende algemene ledenvergadering. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. We hopen dan op uw aller komst.

Het doel van de kerstactie
Afgelopen jaar is zorgbedrijf Goed voor Goed op de locatie Simon Stevinweg begonnen met het bedrijfsonderdeel Goed voor Groen. Dit is een project met zorg voor bloemetjes, groente en fruit. Een waardevolle uitbreiding voor de deelnemers die niet aangesproken worden door hergebruik van huisraad en duurzame afvalverwerking. Gaandeweg kwamen we tot de ontdekking dat een aantal, op dit kleine plekje, ingeklemd tussen twee loodsen, niet goed uit de voeten kon. Zo kunnen ze, door fysieke beperkingen slecht door de knieën om op de bodem te werken. Een beschutte ruimte waar aan tafels gewerkt kan worden zou beter zijn.

Goed voor Goed kon een frame van een broeikas overnemen en er is een begin gemaakt met de bouw. Er ontbreekt nogal wat, waaronder veel glas. Om dit voorjaar een start te kunnen maken met de vergroening van Middelharnis e.o. is geld nodig. In de winkel wordt dit met dubbeltje en kwartjes verdiend dus elke bijdrage zou verschil maken.

 Goed voor Goed

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren