Door op 29 december 2014

Van de voorzitter

Het jaar 2015 staat voor de deur met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. De crisis lijkt haar dieptepunt te hebben bereikt. Maar er zijn geen redenen om het nu wat rustiger aan te gaan doen.


In 2015 gaat veel nieuw beleid binnen het sociaal domein landen bij de gemeente: vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, wordt de participatiewet van kracht en gaan taken die deel uitmaakten van de AWBZ ook over naar de gemeenten. Deze decentralisaties gaan alle gepaard met aanzienlijke bezuinigingen. Het komt er nu op aan: de PvdA zal actief blijven voor een sterker en socialer Nederland en natuurlijk voor een sterk en sociaal Goeree-Overflakkee!

Kansen genoeg dus om het komend jaar onze stem te laten horen met duidelijke standpunten en goede voorstellen. Dat deden we in 2014 o.a. met het zorgdebat in Oude-Tonge. Met Jetta Klijnsma, Otwin van Dijk en Loes Ypma hebben we veel belangstelling en publiciteit gekregen.

De gemeenteraadsfractie heeft in 2014 veel gedaan om de negatieve gevolgen van het beleid van de rechtse coalitie hier op Goeree-Overflakkee om te buigen. Soms is dat gelukt, soms ook niet. Maar het sociaaldemocratisch geluid is in iedere raadsvergadering te horen geweest. De vier fractieleden zijn ook regelmatig te vinden bij bijeenkomsten van verenigingen, scholen, ondernemers, etc. De oproep van Hans Spekman om 25% van je tijd te besteden aan “buiten” wordt dan ook ruimschoots door alle fractieleden gehaald. En terecht! Want daar gebeurt het, niet in de raadszaal.

De veranderingen in het sociaal domein zullen komend jaar onze volle aandacht krijgen. De bezuinigingen die deel uitmaken van de veranderingen lijken negatieve gevolgen te gaan hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving. Of het nu gaat om jeugdzorg, WMO, sociale werkvoorziening of het recht op een bijstandsuitkering: wij blijven alert, want iedereen die ondersteuning nodig heeft, moet die hulp kunnen krijgen. De discussie wordt te veel gevoerd vanuit de financiële invalshoek, namelijk dat het minder moet. De PvdA draait dat om: het verlenen van kwalitatief goede zorg staat voorop. Als dat efficiënter (en dus goedkoper) kan, is dat prima. Maar als het zorgpeil omlaag gaat als gevolg van onvoldoende budgetten, dan moet er wat aan die budgetten gedaan worden. Dat vraagt andere keuzes van de gemeenteraad. De PvdA maakt zich daar sterk voor. Iedere maandag voor de raadsvergadering is er een open fractievergadering in het Rondeel (Dwarsweg, Middelharnis), aanvang 19:30 uur. Iedereen is daar van harte voor uitgenodigd. U kunt daar uw inbreng leveren en in gesprek gaan met onze gemeenteraadsleden.

2015 levert een goed gevulde agenda op. Zo zijn er op 18 maart verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Voor de provincie zijn jammer genoeg geen kandidaten van het eiland op een verkiesbare plek te vinden, maar voor het Waterschap hebben we als lijsttrekker Dorien Kickert, die van ons eiland komt. We zijn daar erg trots op. Natuurlijk gaan we haar steunen door weer overal ons gezicht te laten zien en campagne te voeren. Ook gaan we dit jaar een ombudsteam in het leven roepen. Dit team adviseert en helpt iedereen op Goeree-Overflakkee die vragen of problemen heeft met de gemeente en andere overheden. Dat kunnen allerlei vragen zijn. Wij verwachten dat er vooral vragen zullen komen die met zorg en inkomen te maken hebben. We hebben al een mooi basisteam geformeerd, maar kunnen altijd nog meer vrijwilligers gebruiken. Ook voor ons bestuur kunnen we kandidaten gebruiken en we hopen dat u zich hiervoor aan wilt melden.

Inmiddels zijn bestuurs- en fractieleden bij u langs geweest met een rood Kerstgeschenk. We hopen dat u deze attentie heeft gewaardeerd. Evenals vorig jaar wil de PvdA Goeree-Overflakkee ook weer een actie organiseren. Het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente, zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden, zorgt voor veel problemen bij verenigingen en organisaties. Daarom willen we de kinderboerderij in Oude-Tonge financieel ondersteunen. De subsidie lijkt hier te worden wegbezuinigd en daarom zijn sponsors hard nodig. Geeft u een bedrag contant of stort u een bijdrage op onze rekening? Dan verdubbelen wij het bedrag (met een maximum van €5 per lid). We hopen met dit geld iets van het gemeentelijk beleid te verzachten. U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL82 RABO 038 512 6409, ten name van PvdA Goeree-Overflakkee, Kerksingel 14, 3257 AH Ooltgensplaat. We sluiten de actie op 1 maart 2015. Uiteraard krijgt u de uitslag te horen op de algemene ledenvergadering van 9 maart.

Op de algemene ledenvergadering van 9 maart presenteren we ons werkplan voor 2015 en de bijbehorende begroting. Ook presenteren we het ombudsteam. We proberen hiervoor extra aandacht te vragen door prominente PvdA’ers naar het eiland te halen. Onze partijvoorzitter Hans Spekman heeft aangeboden om te komen. Dat geldt ook voor Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Zij is in de Tweede Kamer contactpersoon voor de PvdA-ombudsteams in het land. Dit alles willen we graag met u bespreken. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Het bestuur van de PvdA Goeree-Overflakkee wenst u een voorspoedig en strijdbaar 2015 toe.

Namens het bestuur,

Hannie Stuurman,
voorzitter PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee.