Door Jaap Willem Eijkenduijn op 14 december 2016

Van de fractie

Beste mensen, In de gemeenteraad is in 2016 veel gebeurd. De begroting is op orde, maar wij vragen ons af of we niet te veel bezuinigd hebben op de WMO, Jeugdzorg, participatie, verenigingen en cultuur. Wij zullen daarom blijven waken dat de gemeente niet bestuurd wordt vanuit alleen maar financiële doelstellingen. Wij stellen de mens en zijn leefomgeving centraal.

Zo blijven wij ons inzetten voor een leefbaar Goeree-Overflakkee, waar het goed vertoeven is, waar een vangnet is voor alle mensen die het nodig hebben, waar voldoende werk is voor iedereen en waar de kust en andere delen van ons mooie eiland niet zomaar volgebouwd worden omdat men dat nu eenmaal wil.

2017 is een pre-verkiezingsjaar. We moeten aan alle progressieve mensen op GoereeOverflakkee duidelijk blijven maken waar we voor staan; voor een open, sociale en eerlijke politiek. Geen spelletjes, geen achterkamers, geen dealtjes, maar met open vizier vechten voor ons eiland. Geen loze beloften, geen verkiezingsretoriek, maar concrete voorstellen en acties.

Ik wil deze kerstboodschap eindigen met een meer persoonlijke noot. Onze samenleving verhardt. Dat doet pijn. Soms lijkt het wel of ongefundeerd schreeuwen het enige devies is. Korte lontjes, niet meer nadenken bij wat je zegt, alleen maar klagen, overal tegen zijn, het is aan de orde van de dag.

Wij moeten ons hiertegen blijven verzetten. Een samenleving betekent ‘samen leven’, niet mensen uitsluiten omdat ze anders zijn of anders denken. Als leden van de Partij van de Arbeid hebben wij de opdracht om ons te blijven verzetten tegen de tegencultuur en ons te blijven inspannen voor een eerlijke verdeling van macht, kennis en inkomen. Want daar zijn we voor opgericht en daar zijn we nog lang niet mee klaar.

Hele fijne dagen en een gezond 2017.

Jaap Willem Eijkenduijn
Fractievoorzitter

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Jaap Willem Eijkenduijn

Jaap Willem Eijkenduijn

Portefeuille Economie, financiën, bestuur, water, energie, duurzaamheid, veiligheid, vertrouwenscommissie, kernen midden Ik ben Jaap Willem Eijkenduijn en ik ben ondernemer. Voor mij staat voorop, dat politiek betrouwbaar en integer moet zijn. Zonder deze eigenschappen, kunnen we nooit een goede vertegenwoordiging zijn van de bevolking. Besturen is voor mij ‘besturen met de rug naar het gemeentehuis’.

Meer over Jaap Willem Eijkenduijn