Bijlage 3 – Programmabegroting 2014 na eerste wijziging