29 oktober 2013

UITNODIGING

Alle leden van de PvdA afdeling
Goeree-Overflakkee zijn van harte welkom op de ledeninformatieavond van maandag
4 november 2013. Tijdens de informatieavond wordt u door de PvdA fractie bijgepraat over de door het college gepresenteerde gemeentebegroting 2014.

 

Locatie: PvdA fractiekamer
Adres: Dwarsweg 40 (Bestuurscentrum Het Rondeel) te Middelharnis
Datum: 4 november 2013
Tijd: 19:30 uur

Informatie:
Aanbiedingsbrief programmabegroting 2014
Bijlage 1 – Programmabegroting 2014
Bijlage 2 – Bezuinigingsplan 2014-2017
Bijlage 3 – Programmabegroting 2014 na eerste wijziging
Bijlage 4 – Afgewezen bezuinigingsvoorstellen
Bijlage 5 – Notitie Kapitaallasten
Bijlage 6 – Notitie 10% wettelijk plus

*Omwille van de tijd is dit bericht alleen aan leden met een e-mail adres gestuurd.