Door Petra ’t Hoen op 15 oktober 2015

Taskforce OV blijft actief en PvdA opent nieuwe enquête

Vlak voor de zomervakantie ontvingen we signalen dat de abonnementstarieven van het openbaar vervoer na de zomer wel eens flink hoger konden worden. Dat was reden om de koppen bij elkaar te steken in de regio: PvdA Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, samen met CDA/SGP Korendijk, voerden actie, bereikten goede resultaten, maar kwamen ook nieuwe problemen tegen. Hoe is de stand van zaken een paar maanden later?

Het eerste probleem was het busabonnement voor de scholier dat na de zomer tientallen procenten duurder werd. Na openstelling van een digitale enquête verkreeg de taskforce inzicht in het probleem. Daaruit bleken inderdaad forse kostenstijgingen, vooral omdat Arriva een kortingsregeling voor scholieren introk. De gezamenlijke politieke partijen schreven een brandbrief aan Arriva.

Dat heeft vrij snel een mooi resultaat opgeleverd: Arriva introduceerde het uitzwaaiabonnement. Dat is niet al te duur en voor veel scholieren een goede oplossing. Een mooi resultaat voor de taskforce ! Het abonnement geldt tot half december. Vanaf dat moment neemt Connexxion de concessie over en verdwijnt Arriva van de eilanden.

De tarieven van Connexxion bleven lang onduidelijk en dat leidde tot een tweede brandbrief van de politieke partijen, die zich inmiddels Taskforce OV-tarieven hadden genoemd. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer dus daar is aangeklopt voor meer duidelijkheid voor de reizigers.
Burgerraadslid voor de PvdA, René Krabbe sprak tot twee keer toe in tijdens commissievergaderingen van provinciale staten. Al snel werd duidelijk dat de provincie haar aanbestedingseisen niet hard genoeg geformuleerd heeft. In ons plattelands gebied kom je er dan snel bekaaid (lees: duurder) vanaf.
Gedeputeerde Vermeulen kwam na alle commotie met een compensatieregeling voor reizigers die meer dan 10% duurder uit zouden zijn op een traject waarop zij altijd al reisden. Opnieuw een winstpunt voor de taskforce.
We hebben echter berekend dat een kind dat dit jaar naar de brugklas gaat, tot 80% meer kan betalen voor een busabonnement, dan z’n broer of zus die vorig jaar al op de middelbare school zat….

Ondertussen bleek dat er meer aan de hand was, dan alleen de mogelijke tariefstijgingen. Er komen bij de taskforce diverse klachten binnen over lijnen en haltes die verdwijnen als Connexxion op de eilanden gaat rijden. Voor Goeree-Overflakkee geldt bijvoorbeeld dat de lijn 130 vanuit Oude-Tonge niet meer zal stoppen bij busstation Heinenoord. Er moet dan extra overgestapt worden in Numansdorp of via Zuidplein gereisd worden naar bijv. de scholen en werkgevers in de Hoeksche Waard.

De taskforce verwacht dat hierover veel klachten zullen komen, die op voorhand niet snel opgelost zullen worden door Connexxion.

Vandaar dat een nieuwe enquête in de maak is om daarmee de zorgen en klachten over de nieuwe concessie te verzamelen. De omvang van het probleem is op dit moment nog niet duidelijk.

Wilt u weten wat de nieuwe concessie voor uw reisgedrag betekent ?
Raadslid voor de PvdA, Petra ’t Hoen, nodigt alle reizigers uit om onderstaande nieuwe dienstregeling van Connexxion te bestuderen.
“Alleen als we klachten bundelen en gezamenlijk aanbieden aan de Provincie kunnen we hiaten in de dienstverlening proberen op te lossen”.

Buslijn en dienstregeling per 13 december 2015

Juist in zo’n groot landelijk gebied als de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, moet er goed en betaalbaar openbaar vervoer zijn. Het is essentieel voor de economie, het milieu, educatie en bereik van voorzieningen dat het openbaar vervoer op de eilanden goed werkt.

De enquête zal deze week nog geplaatst worden op de site https://goereeoverflakkee.pvda.nl/

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen