14 juli 2015

Schoolvakanties: PvdA maakt zich weer zorgen over busabonnementen Arriva

De schoolvakanties zijn weer begonnen. Voor de meeste kinderen een fantastisch vooruitzicht: vele weken zorgeloos plezier. Voor ouders, wiens kinderen met het openbaar vervoer naar school reizen, is het de tijd om de OV-abonnementen voor hun kinderen te gaan regelen voor het nieuwe schooljaar.

Niet voor de eerste keer bereiken de PvdA leden op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard berichten van schrikbarende  prijsverhogingen bij ARRIVA ! Er wordt gesproken over prijsverhogingen van 10 tot 40% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is er weer veel onduidelijk over kortingen die Arriva wel of niet toepast.

Vandaar dat de PvdA afdelingen middels een internetenquête willen gaan peilen hoeveel reizigers door deze tariefsverhoging getroffen worden. Evenals enkele jaren geleden zullen wij met de resultaten van deze tariefsverhoging bij de verantwoordelijk gedeputeerde van Zuid-Holland  aandringen op een compensatieregeling voor de getroffenen. In het interview dat Radio Rijnmond hield met een Arriva-medewerkster en wethouder Boogaard (gemeente Korendijk) wordt het e.e.a. duidelijk over de oorzaak van de tariefsverhogingen en de eventuele mogelijkheden hoe sommigen hier onderuit kunnen komen. (Het interview kunt u hier terugluisteren.)

PvdA Goeree-Overflakkee vindt het een slechte zaak dat voor een basisvoorziening als het Openbaar Vervoer, wordt gewerkt met marketingmethodes als vroegboek- en collectiviteitskortingen die slecht gecommuniceerd worden. Als scholier ben je volledig afhankelijk zijn van de vervoersaanbieder in kwestie, in dit geval Arriva, en de bereidheid en mogelijkheden van een school, om hieraan mee te werken.

Vanaf Goeree-Overflakkee reizen dagelijks vele scholieren op het eiland naar hun middelbare school. De duurste abonnementen worden aangeschaft door scholieren die een MBO opleiding in (veelal) Rotterdam volgen. Een jaarabonnement loopt op tot 1.270 euro per jaar. Alternatieve scholen zijn er niet voor deze jongeren, fietsen is geen optie.

Wij verzoeken reizigers /ouders van reizende scholieren vriendelijk onderstaande enquête in te vullen.

Enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/CLMW8Z6