Door PvdA-fractie op 3 april 2014

PvdA wil meer openheid over het subsidiebeleid

De fractie van de PvdA vraagt zich af hoever het college gevorderd is bij de uitvoering van het subsidiebeleid. Aan verschillende raadsleden van de PvdA worden vragen gesteld over voorgenomen kortingen op subsidies.

Informatieplicht
Aangezien het college nog geen enkele openheid gegeven heeft, worden raadsleden hierdoor regelmatig in verlegenheid gebracht. De PvdA fractie doet een beroep op de actieve informatieplicht van het college om meer informatie.

Harmonisatie regelingen
De PvdA wil weten of er reeds overeenstemming is bereikt met de verschillende verenigingen en hoe het overleg met de verenigingen in het algemeen verloopt. Men vraagt zich ook af hoe de voorgenomen harmonisatie verloopt. De voormalige gemeenten hadden namelijk allemaal verschillende regelingen met soms grote onderlinge verschillen. Deze moeten in de gemeente Goeree-Overflakkee geharmoniseerd worden. Het college heeft in november vorig jaar de raad laten weten, dat het subsidiebeleid niet van deze tijd is. De PvdA fractie is nieuwsgierig hoe dat beleid er dan wel uit gaat zien.

PvdA-fractie

PvdA-fractie

Jaap Willem Eijkenduijn Petra ’t Hoen Cees Grinwis

Meer over PvdA-fractie