Door Petra ’t Hoen op 4 april 2014

PvdA stelt vragen over sluiting consultatiebureau Stellendam

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 april heeft de PvdA een aantal vragen gesteld aan wethouder De Jong over de sluiting van het consultatie bureau op Stellendam.

Ouders van pasgeborenen en jonge kinderen uit de kern Stellendam dienen voortaan naar het bureau in Ouddorp te gaan. Er is voor zover ons bekend geen voorziening getroffen voor die gezinnen die hier geen gelegenheid (vervoer/geld/opvang) voor hebben.

Vragen
De volgende vragen zijn door de PvdA fractie aan wethouder De Jong gesteld:

  • Is het u bekend dat het consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar (onderdeel van de jeugdgezondheidszorg), locatie Stellendam, gesloten is?
  • Is het u bekend dat ouders van pasgeborenen en peuters hierover niet geïnformeerd zijn, maar dit moesten lezen op een aanplakbiljet bij het Haegse Huus?
  • Is dit onderdeel van een bezuinigingsplan van de gemeente, liggen hier inhoudelijke keuzes aan ten grondslag,  of is dit een zelfstandige keuze van Careyn?
  • Zijn er meer kernen inmiddels van deze vorm van jeugdgezondheidszorg afgesloten ?  (op de jeugdkaart GO worden er nog 12 locaties genoemd…
  • Vindt het college het gewenst dat in onze kleine kernen deze voorziening, betaald door gemeentelijke subsidie,  niet meer aangeboden wordt?
  • Is het college het met de PvdA eens dat het consultatiebureau, zoals wij dat in Nederland kennen, een unieke goede voorziening is met een enorm hoog opkomstpercentage (tegen de 100%). Een voorziening op gebied van preventieve jeugdzorg die het waard is om volwaardig in stand te houden?
  • Zijn er cijfers bekend over de opkomstpercentages bij het consultatiebureau van de zuigelingen/peuters in onze kernen?
  • Worden deze cijfers, indien bekend, gemonitord na sluiting van een locatie?


Antwoord
Het antwoord van wethouder De Jong stemde enigszins droevig. Het college heeft namelijk doelbewust meerdere consultatiebureaus voor ouder & kindzorg op het eiland gesloten (Achthuizen, Herkingen, Melissant, Goedereede en Den Bommel).  Dit is gebeurd vanuit bezuinigingsoverwegingen en ook werden Arbo technische redenen genoemd.

Grote zorgen
De PvdA fractie heeft bij monde van Petra ’t Hoen grote zorgen over deze ontwikkeling uitgesproken.  Het bezoeken van het zuigelingenbureau is een eerste en zeer belangrijke ondersteuning in het leven van een kersverse ouder. We zien dit als effectieve ondersteuning in de preventieve jeugdzorg en gezondheidsondersteuning.  Het kan een enorme drempel opwerpen als mensen deze zorg niet dichtbij hun eigen woning kunnen ontvangen. Juist in deze fase van het leven van mensen is niet iedereen even mobiel en bij machte om te reizen. Bij gezinnen waar financiële of gezondheidsproblemen zijn, waar geen eigen vervoer aanwezig is, waar mensen weinig netwerk hebben kan dit tot problemen leiden.

PvdA voor behoud voorziening
De wethouder heeft toegezegd de opkomstpercentages te monitoren en de cijfers naar de raad te sturen. We zullen dit proces zeker in de gaten houden. De PvdA vindt het consultatiebureau voor ouder & kindzorg één van beste voorzieningen die we kennen binnen de zorg. We willen deze beslist niet kwijt!

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen