Door Petra ’t Hoen op 19 september 2015

PvdA motie opvang vluchtelingen breed gesteund

Donderdag 17 september  heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, nagenoeg unaniem, ingestemd met de door ons ingediende motie die ingaat op het vluchtelingenvraagstuk. In goede sfeer is met elkaar indringend gesproken over de noodzaak om een concrete bijdrage te leveren als gemeente in deze problematiek.


Mensen op de vlucht

Als PvdA worstelen wij met de emotionele verhalen die momenteel dagelijks via de TV ons leven binnenkomen. Vreselijke beelden van mensen op de vlucht, mensen in bootjes, mensen op treinstations, op grote kampementen. Intense triestheid, maar ook mensen die met veerkracht, IPhone en een grote mond proberen om Europa binnen te komen. Soms een dubbel gevoel en een problematiek die veel groter is dan ons eiland, ons Nederland en ons Europa.

Een mens = een mens = een mens
Moeten we hier iets mee als PvdA Goeree-Overflakkee?
Willen we hier iets mee? Voor ons is leidend geweest dat wij niet weg willen kijken.
Een mens = een mens = een mens…
Is een mensenleven daar in Syrië of Afghanistan, in essentie, minder waard  dan een mensenleven hier? Wij geloven in internationale solidariteit. Doen door te handelen.

Noodopvang
Wij kunnen hier op Goeree-Overflakkee niet deze wereldproblematiek oplossen. Dat moge duidelijk zijn. En er is veel om over te discussiëren, en dat doen we vaak. De grootste noodopvang vindt al plaats in de regio, er verblijven miljoenen vluchtelingen in buurland Libanon. We hebben een  registratieprobleem waar Europa een oplossing voor moet zoeken. Er zijn afspraken over het terugzenden van niet-asielgerechtigden, bijvoorbeeld Turken en mensen uit de Balkan moeten terug naar hun land omdat dit als “veilig” wordt beschouwd. Of dat al lukt is niet iets waar wij mee aan de slag kunnen. De verdeling van de vluchtelingen over Europa, daar gaan wij als gemeente ook niet over, Nederland krijgt gewoon haar deel.

Hoeven wij dus daarom niets te doen? Waar kunnen wij als klein eiland iets betekenen? Wij spreken burgers die iets willen doen. Wij willen ingaan op de vraag vanuit onze eigen overheid om mee te denken. Een open hand uitsteken naar onze eigen regering, een open deur bieden voor mensen die het nodig hebben. Wij denken dat Goeree-Overflakkee  de kracht heeft om meer te doen.

Motie
In de motie wordt opgeroepen om een onderzoek te doen naar de vraag hoe de gemeente Goeree-Overflakkee een maximale extra inspanning kan leveren in de opvang van vluchtelingen op ons grondgebied, met de intentie om deze ook uit te voeren. De burgemeester kon aan het eind van de vergadering melden dat de veiligheidsregio hem reeds benaderd heeft om te voorzien in noodopvang voor vluchtelingen. Aan de intentie om uit te voeren kan dus direct gevolg gegeven worden. De burgemeester gaat hier actief mee aan de slag.

Wij kijken niet weg, en daar ben ik trots op.

Motie: opname vluchtelingen op ons eiland

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen