Door Petra ’t Hoen op 18 januari 2013

PvdA GO richt zich na de scholieren nu op de Arriva forenzen

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat de Provincie Zuid-Holland en Arriva de scholieren tegemoet komen met een nieuwe abonnementsvorm. De PvdA afdeling Goeree-Overflakkee betwijfelt of dit voldoende zal zijn. En hoe zit het eigenlijk met de vele woon- werk forenzen? Vul de nieuwe enquête in want: METEN IS WETEN !

Twijfel Door samenwerking van de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee (PvdA GO) met de statenleden van de PvdA in de Provincie gaat de aangeboden tegemoetkoming  voor scholieren tussen 12 en 18 jaar ook gelden op Goeree-Overflakkee, en niet alleen in de Hoeksche Waard. De enquête die door vele gedupeerden op de website van de PvdA ingevuld is, liet eenzelfde beeld zien als op het eiland boven ons: een gemiddelde tariefstijging van  tussen de 60 en 70%. Met de nieuwe abonnementskaart (Altijd Korting Scholier) zouden de absurde tariefstijgingen tot het verleden moeten behoren. De PvdA GO betwijfelt of dit voldoende zal zijn.

Woon- werk forenzen Over de vele woon-werk forenzen die ons eiland kent wordt niet gesproken. Arriva denkt dat het bij deze groep wel meevalt.  De prijsstijging op de trajecten tussen Goeree-Overflakkee en Rotterdam is echter  ook zeer groot, ook als de werkgever meebetaalt. De PvdA GO zet specifiek voor de forens op Goeree-Overflakkee opnieuw een enquête uit om de exacte cijfers boven water te krijgen.

Meten = Weten !

Gebleken is immers dat de rekenkunsten van Arriva zelf te wensen over laten.

Enquête Bent u een forens die gebruik maakt van Arriva: vul dan de enquête in:

Klik hier voor de enquête

De gegevens worden gebruikt om de Provincie Zuid-Holland en Arriva aan te tonen hoe het werkelijk zit.

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen