15 juni 2015

PvdA GO doet Duitsers verbaasd staan

Afgelopen zaterdag 13 juni ontvingen raadsfractie en bestuur van de Partij van de Arbeid op Goeree-Overflakkee een delegatie uit Bergkamen, een stad even ten noordoosten van Dortmund. De delegatie was samengesteld uit partijleden en raadsleden van de zusterpartij SPD.

Bergkamen, een voormalig mijnstadje van ongeveer 48.000 inwoners moest zo’n 20 jaren geleden de economische bakens verzetten, toen de Duitse overheid besloot de kolenmijnen te sluiten. Zo’n 70.000 arbeiders waren werkzaam in de kolenmijnen bij Bergkamen.

Raadslid voor economische zaken Brigitte Matiak en regiobestuurder Ute Scheunemann waren opmerkzaam gemaakt op de innovaties op het eiland Goeree-Overflakkee. Omdat in Bergkamen 10,7% werkloos is, wordt intensief gezocht naar nieuwe economische bronnen van bestaan. Het werkloosheidscijfer op Goeree-Overflakkee ligt ruim onder het landelijk gemiddelde van 7,2%: geschat 5,5% (red.). Ook op de televisie in Nordrein-Westfalen is enige tijd geleden aandacht besteed aan het eiland na de Watersnoodramp van 1953.

Op verzoek van de Duits sociaaldemocraten werd door fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn en fractiesecretaris Peter Keuker een eilandelijke excursie opgezet over de thema’s duurzaamheid en innovatie. De ontdekkingstocht begon op de Grevelingendam waar een proefopstelling van een vangrail werd bezocht. Deze vangrail is geheel vervaardigd uit bio-based-materials, zoals hennepvezels en grasvezels. Het idee komt van architect Kees van Wuyckhuyse uit Achthuizen, die met zijn GreenHuus reeds naam heeft gemaakt. De groep bracht daarna een bezoek aan de fabriek van Lambert Kozijnen in Oude-Tonge. In samenwerking met het eilandelijk initiatief van de Energieke Regio realiseerde Lambert Kozijnen binnen zeer korte tijd de eerste energie neutrale timmerfabriek, die op dit moment zoveel opdrachten te verwerken krijgt, dat op avonden en op zaterdag doorgewerkt moet worden. Het dak van de fabriek ligt vol met bijna 2000 zonnepanelen en het restafval wordt er via een verbrandingskachel omgezet in verwarming voor het hele bedrijf. Het bedrijf voldoet voor 100% aan alle milieueisen. Het afvalwater wordt er gezuiverd en er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardig FSC hout.

In Dirksland werd het ecologische woonhuis van Joop Benschop en Monique Sweep bekeken. Dit woonhuis bestaat voor 75% uit materialen die herwinbaar, recyclebaar en biologisch afbreekbaar zijn. Het huis maakt gebruik van zonne-energie, beschikt over een accumulerende houtkachel, is geïsoleerd met schapenwol en beschik over een isolerend grasdak. Het dakoverstek houdt de zon zomers buiten.

Tijdens de lunchpauze in het Rondeel hield Jaap Willem Eijkenduijn een aantal presentaties. Er werd uitgebreid stilgestaan bij: Goeree-Overflakkee energieneutraal in 2020, de Ecolodges, de pulsvisserij, Greenhuus, Greenpoint en bij de plannen voor een getijdencentrale in de Brouwersdam. Uitgebreid werd er nog stilgestaan bij de opdracht van het Rijk en de eilandelijke discussie om 60 windmolens te plaatsen met een jaarlijkse opbrengst van 200 megawatt.

Namens de gemeente Bergkamen en namens burgemeester Roland Schäfer werden door Brigitte Matiak een boek, een vaan met stadswapen en een aardewerk bord aangeboden.

De rondleiding over het eiland werd afgesloten met de bezichtiging van het Haringvliet, waar George Grootens een toelichting gaf op het Kierbesluit. Als in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier gaan, dan zijn er nogal wat compenserende maatregelen nodig om o.a. de verzilting van de landbouwgronden tegen te gaan.

De dag werd afgesloten aan de haven van Middelharnis met een uitnodiging voor een tegenbezoek in 2016.