PvdA en het Waterschap

21 november 2017

Een eiland heeft veel met water. Op 20 november jl. bezocht ‘onze’ Dorien Kickert samen met haar PvdA-collega’s de fractievergadering om bij te praten. De vergadertafel zat bomvol en we zijn weer op de hoogte.

Het waterschap heeft een aantal praktische taken waaronder het buitenhouden van het water door middel van dijken. Dit is op Goeree-Overflakkee op orde. Vanwege het openzetten van de Haringvlietsluizen wordt hier met de binnen-waterhuishouding een huzarenstuk verricht door de aanleg van een zoetwaterkanaal dat onder twee havenkanalen doorgaat. De waterafvoer bij plaatselijke hoosbuien is punt van zorg, op korte termijn wordt gewerkt aan preciezer weersvoorspelling zodat een voorschot genomen kan worden bij de gemalen. Ook worden er op veel plaatsen speciale waterbergingen aangelegd waar het water naar toe kan stromen. Aanleg van gescheiden hemelwaterafvoer kan het riool op termijn ontlasten. Rioolwaterzuivering is ook een waterschapstaak en duurzaamheid vraagt dat het afval daarvan hergebruikt kan worden. De scheiding van medicijnresten en andere chemicaliën is daarbij een uitdaging. De besluitvorming over het waterpeil is een belangenafweging: laag is in het belang van boeren en hoog komt de natuur ten goede. Van oudsher heeft het waterschap ook wegen in beheer, het waterschap zou hier wel van af willen maar de nieuwe beheerder stelt daarbij wel kwaliteitseisen bij de overdracht. Dat het bij de Langeweg naar Ooltgensplaat niet op orde is, daarover heeft de PvdA de Heemraad al op aangesproken. Wapenfeit van de PvdA is dat ontheffing voor minima (kwijtschelding van belasting) hier in tegenstelling tot andere waterschappen, goed geregeld is.

In 2019 zijn er, gelijk met provinciale staten, waterschapsverkiezingen en kandidaten voor de lijst zijn welkom. Iedereen die te zijner tijd best in het waterschapsbestuur namens de PvdA zitting wil nemen, is van harte welkom om eens een fractievergadering, commissievergadering of Verenigde Vergadering bij te wonen. Neem dan even contact op met Dorien Kickert in Ouddorp.

Dorien Kickert
Broekweg 2a
3253 XB Ouddorp
telefoon: (0187) 68 1150