Door Peter Keuker op 19 mei 2016

PvdA afdelingen in gesprek met Hans Spekman

Woensdag 18 mei bezocht partijleider Hans Spekman de afdelingen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Tweede Kamerlid Joyce Vermue sloot zich later bij het gezelschap aan.

Jongeren
’s Middags vond er in het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland een jongerendebat plaats. Spekman was erg onder de indruk van de debatvaardigheid van de jongeren. Aan de orde kwamen vooral de problemen van het platteland. De jongeren gaven hun mening over het verdwijnen van basisvoorzieningen in de dorpen, als: winkels, bibliotheken en scholen. Spekman stelde vast dat jongeren vaak anders en oplossingsgerichter dan ouderen denken. Jongeren vinden het belangrijk dat ieder dorp een school heeft en een voetbalvereniging, ongeacht de godsdienstige achtergrond. Ook werd de mogelijke gemeentelijke samenvoeging in de Hoeksche Waard besproken. De jongeren keken hier vooral naar de financiële voordelen van een fusie van alle gemeenten in de Hoeksche Waard.

Ontwikkelingen
In de namiddag vertrok het gezelschap naar Middelharnis, waar ’s avonds in Het Rondeel een besloten ledendebat plaatsvond. Voorafgaand aan dit debat werd door de twee PvdA-afdelingsbesturen een buffet aangeboden. PvdA-fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn gaf ter inleiding een presentatie over de ontwikkelingen op ons eiland. “Goeree-Overflakkee energie neutraal in 2020” was het thema. Op het gebied van duurzaamheid bekleedt ons eiland een landelijk prominente positie. Alles kwam voorbij: energie neutrale bedrijven, ecolodges, de Energieke Regio, de getijdencentrale Brouwersdam, Zonnepark Ouddorp, het waterstoftankstation Oude-Tonge en de ontwikkeling van bio-bouwmaterialen.

Slotdebat
Het slotdebat was alleen toegankelijk voor partijleden. Hans Spekman en Joyce Vermue werd door debatleider Eijkenduijn gevraagd te vertellen wat zij verstaan onder sociaaldemocratie anno 2016. Verder kwamen veel onderwerpen voorbij: leefbaarheid, ingewikkelde wet- en regelgeving, matiging van topinkomens, maatschappelijke ondersteuning, kostenbeheersing in de zorg, armoedebeleid, werkeloosheid in combinatie met begeleiding naar werk, passend onderwijs en de ontwikkelingen rond de Grevelingen en het Haringvliet.

Peter Keuker

Peter Keuker

Portefeuille Jeugdzorg, Onderwijs, Accommodatie- & Subsidiebeleid Mijn naam is Peter Keuker, werkzaam als directeur in het basisonderwijs. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de dingen die dicht bij ons staan: de buurt, de straat, het gezin, de zorg, de school, de vereniging, het buurthuis, de winkelvoorziening, het personenvervoer. Ik vind dat ouderen en gehandicapten volop

Meer over Peter Keuker