Door Ombudsteam op 4 november 2016

Ombudsteam GO geeft raad in de wirwar van regels

Op Goeree-Overflakkee is een Ombudsteam actief om mensen hulp te bieden hun weg te vinden tussen alle regels en regelingen. Sinds 2015 zet een groep PvdA-leden zich als Ombudsteam in om mensen te ondersteunen die in de knel komen doordat ze zich niet opgewassen voelen tegen de bureaucratie.


Want wat is er aan de hand? Opeenvolgende regeringen namen zich voor om het aantal regels te verminderen.  Het is de vraag of dit gelukt is. Veel mensen voelen zich namelijk verdwaald als ze te maken krijgen met instanties; wat is mijn recht en waar heb ik recht op?  Het Ombudsteam kan raad geven in die wirwar van regels en instanties en is voor iedereen toegankelijk.

Ombudsvrouw
Rietje Koole is een van die actieve ombudsvrouwen en legt uit: ”Er veranderen voortdurend regelingen in bijvoorbeeld de sociale zekerheid, de zorg en het pensioen. Zeker als je niet zoveel computervaardigheden hebt, sta je soms vreemd te kijken als je er mee te maken krijgt; alles is net anders dan je had gedacht.” Rietje geeft toe dat ze zelf ook niet alles weet.  “Gelukkig zijn er in ons team specialisten aan wie we zaken doorspelen nadat we een voorgelegde kwestie met elkaar hebben besproken.”

Privacy
De ombudsvrouw benadrukt dat de privacy van hulpvragers gewaarborgd is. “Als iemand zich aanmeldt, volgt er een eerste gesprek met een van de leden van het Ombudsteam om de zaak te verkennen. Deze blijft vervolgens de contactpersoon en binnen de groep respecteren we de anonimiteit van de hulpvrager.”

Gedegen aanpak
“De gedegen aanpak van het Ombudsteam biedt vooral uitkomst bij langslepende kwesties,” aldus Rietje. ”Bij brand bel je eerst de brandweer en daarna pas de verzekering.“
De problemen die op het bordje van het Ombudsteam komen, zijn legio. Mevrouw Koole licht toe: “In het anderhalf jaar dat we actief zijn, kregen we niet alleen vragen over bijstandsuitkeringen, thuiszorg en opname in een verzorgingshuis, maar ook over pensioen, ontslag en woonrecht. Daar waar taaie materie aan de orde is, zoeken we het uit en adviseren we.”

Actief
“In principe,” voegt Rietje toe, “schrijven we zelf geen brieven en voeren we zelf geen gesprekken, maar geven we alleen advies. Daarbij volgen we stap voor stap de gang van zaken en blijven we de hulpvrager bijstaan tot er een oplossing is of tot alle mogelijkheden zijn uitgeput.” En ook dan blijft het Ombudsteam nog steeds actief, zoals door contact met de Tweede Kamer. “Bijvoorbeeld het opschuiven van de AOW-leeftijd kan voor mensen met een pensioenverzekering leiden tot een periode met nauwelijks inkomen, want daar heeft de wetgever niet goed in voorzien. Daarom hebben we Tweede Kamerleden benaderd met het verzoek het pensioengat beter te repareren.“

Eilandelijk Ombudsteam
De PvdA heeft een landelijk netwerk van Ombudsteam zodat signalen van allerlei kanten kunnen worden ontvangen. Rietje Koole benadrukt het belang van een eilandelijk Ombudsteam. “Begin 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor sociale zekerheid, thuiszorg en jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. Het is dus belangrijk de regels van je eigen gemeente daarover te kennen.”

Het Ombudsteam is bereikbaar via telefoonnummer 06-23119671 tussen 19.00 en 21.00 uur, via  goeree-overflakkee@pvda.nl of de website van PvdA Goeree-Overflakkee. Als u zich meldt, zal er contact opgenomen worden voor een afspraak.

Ombudsteam

Ombudsteam

Wie en wat? Het Ombudsteam is er om mensen, lid of niet, te ondersteunen bij problemen met instanties zoals; overheidsinstellingen, gemeentelijke instanties, energiebedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen, etc. Deze problemen kunnen onder andere op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid of onderwijs liggen. Er zijn al meer dan 180 PvdA-ombudsteams in Nederland. Het team bestaat uit:

Meer over Ombudsteam