24 maart 2015

NL doet bij de kinderboerderij in Oude-Tonge

Maar liefst 19 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de oproep tot verven bij de kinderboerderij te Oude-Tonge ter gelegenheid van NL doet. Daaraan is al te merken dat deze kinderboerderij veel sympathisanten kent.

Op zaterdagmorgen stond het verfwerk van alle stallen en schuren op het programma. Onder de vrijwilligers waren buurtbewoners, kinderen en drie scholieren van de Prins Maurits school die deze gelegenheid aangrepen voor hun maatschappelijke stage.

Ook de PvdA Goeree-Overflakkee was met twee fractieleden aanwezig om mee te helpen bij deze enthousiaste stichting. Met zoveel hulp en een goede voorbereiding van het bestuur verliep de klus voorspoedig. Helaas zorgde de regen ervoor dat voortijdig afgeblazen moest worden. De soep en broodjes werden door de vrijwilligers met veel plezier genuttigd in de stal tussen de jonge geitjes.

Daar kon de PvdA Goeree-Overflakkee het stichtingsbestuur nog een cheque aanbieden t.w.v. 200 euro. Dit bedrag is door de leden van de partij gedoneerd aan de kinderboerderij.

Met een actie als deze wil de partij de kinderboerderij ondersteunen, wetend dat de jaarlijkse subsidie beëindigd is door de gemeente, als gevolg van de invoering van beleidsplan MOOI.

De PvdA hoopt dat de kinderboerderij kan blijven bestaan en roept sympathisanten op om ook een bijdrage te storten op rekeningnummer: 1322.64.528 t.n.v. St. Kinderboerderij Oude-Tonge.

De bedoeling is om in mei nogmaals een “klusdag” te houden bij de kinderboerderij. Ook nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom !