Door Petra ’t Hoen op 3 september 2015

Inspraak bij Provinciale Staten geeft goede hoop voor OV-tarieven HWGO

Zoals eerder op deze website aangekondigd, heeft de PvdA, bij monde van René Krabbe, spreekrecht aangevraagd tijdens de vergadering van de commissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten van Zuid Holland.

Wij worden kort ervoor aangenaam verrast door een brief van Gedeputeerde Floor Vermeulen, waarin hij aankondigde te komen met een compensatieregeling voor de reizigers die, ten gevolge van de overgang van ARRIVA naar CONNEXXION, geconfronteerd worden met een grote prijsverhoging.

De enquête, de brandbrieven en de publiciteit er om heen, waren de gedeputeerde duidelijk niet ontgaan.

Die brief was zowel voor ons als voor enkele statenleden al aanleiding enkele kritische opmerkingen te plaatsen

De inspraak en het overleg daarna hebben tijdens de vergadering geleid tot de uitspraak van Gedeputeerde Floor Vermeulen dat hij de reizigers niet tot november in onzekerheid wil laten en de meerderheid van de commissie besloot het onderwerp op de agenda van de eerstvolgende commissie (V&M) te plaatsen (23 september a.s.).

De voorgenomen inspreektekst vindt u hier.

De video-opnamen van de vergadering vind u hier. Voor ons optreden schuift u door tot 1:11.

Doordat de voorzitter zich strikt bleek te houden aan de maximale spreektijd (5 minuten) moest onze woordvoerder improviseren. Gelukkig maakten de Statenleden ruimschoots gebruik van hun recht om vragen te stellen, zodat uiteindelijk ons hele verhaal voor het voetlicht is gekomen.

De voorzitter sprak de verwachting uit dat ze ons  op 23 september zouden terugzien.

Uiteraard hebben we bij de griffier direct weer spreekrecht voor die vergadering aangevraagd en blijven wij via ons emailadres ovtarievenpvdahwgo@gmail.com open staan voor uw opmerkingen en suggestie.

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen