5 juli 2014

Groot Eilandelijk Zorgdebat

Op 6 oktober 2014 organiseert de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee een groot eilandelijk zorgdebat met o.a. Jette Klijnsma. U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen in verzorgingshuis ‘Ebbe en Vloed’ te Oude-Tonge, waar de deuren vanaf 19.30 uur geopend zijn.


Onderwerpen en sprekers
De onderwerpen: WMO, Participatiewet en Jeugdzorg komen aan bod. We hebben de volgende interessante sprekers uitgenodigd:

  • Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Otwin van Dijk, PvdA Tweede Kamerlid – Langdurige zorg, AWBZ, PGB en Wmo
  • Loes Ypma, PvdA Tweede Kamerlid – Primair en Speciaal Onderwijs, Passend Onderwijs, Jeugdzorg


Discussie

Door de vele aanstaande veranderingen, en wat dit gaat betekenen voor een ieder is er deze avond gelegenheid met elkaar in discussie te gaan. De avond zal worden geleid door Henk Schipperheijn.

We zien u graag op 6 oktober in Oude-Tonge:

Verzorgingshuis Ebbe en Vloed
’t Getij 3
3255 TG Oude Tonge