Door op 31 december 2015

Van de voorzitter

Beste partijgenoten,

2016 staat voor de deur, een nieuw jaar met veel uitdagingen en mogelijkheden. De crisis lijkt haar dieptepunt nu echt te hebben gehad, een reden te méér om ook het volgend jaar weer actief zijn voor een socialer en sterker Nederland, of om maar dicht bij huis te blijven: voor een socialer en sterker Goeree-Overflakkee!

De PvdA op onze mooie eiland werkt daar ook hard aan. Zowel de fractie als de vereniging willen het komend jaar hun gezicht weer goed laten zien, met duidelijke standpunten, goed doortimmerde voorstellen op een manier die het verschil maakt. De fractie doet dat in en om de gemeenteraad en de vereniging met activiteiten daarbuiten. We kunnen daarbij denken aan bijeenkomsten met een prominent partijgenoot en activiteiten met en voor jongeren en ouderen. We hebben het plan om voor de kinderen van de basisscholen een scholingspakket aan te bieden, waar ingegaan wordt op de politiek in zijn algemeenheid. We hopen dat dit uitmondt in een kindergemeenteraad. Daarnaast gaan we aan de gang met de jeugd vanaf 13 jaar en ouder. We gaan vooral proberen de jeugd meer te interesseren voor de politiek. We zoeken daarvoor steun bij de Jonge Socialisten. In gezamenlijkheid met de PvdA afdelingen van onze buurgemeenten gaan we streven naar een bijeenkomst voor de jeugd op ons eiland. Ook gaan wij in gezamenlijkheid Hans Spekman uitnodigen om met ons in debat te gaan over de toekomst van de PvdA. Tot slot gaan we een start maken met geschiedschrijving van onze partij op ons eiland.

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Ondanks de teleurstellende uitslag hebben wij een goed gevoel overgehouden aan deze campagne.

Zoals vorig jaar aangekondigd zijn we dit jaar gestart met ons ombudsteam. We hebben al wat mensen kunnen helpen, maar we hopen komend jaar nog meer aan de weg te timmeren. We hebben een mooi basisteam, maar we kunnen natuurlijk altijd nog meer vrijwilligers gebruiken. Ook voor ons bestuur kunnen we partijgenoten gebruiken en we hopen dat u zich hiervoor wilt aanmelden. We zijn een leuke en gezellige club met grote ambities.