28 april 2013

Goeree-Overflakkee genomineerd voor verkiezing tot Solar City 2013

De nominaties voor de verkiezing van Solar City 2013 zijn bekend. Uit een groot aantal aanmeldingen zijn drie genomineerden geselecteerd: Goeree-Overflakkee, Leeuwarden en Wageningen. Deze drie gemeenten maken kans op de titel Solar City 2013.

De genomineerden presenteren zich op 13 mei tijdens het Nationaal zonne-energie debat op de Universiteit Utrecht. Dan zal ook de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt worden.Tot 13 mei is het voor het publiek mogelijk om hier een stem uit te brengen. De stem van het publiek wordt opgeteld bij de scores die toegekend zijn door de jury. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Holland Solar, Agentschap NL, Vereniging Eigen Huis en UNETO-VNI.

De beoordeling van de jury:

Goeree-Overflakkee

Deze relatief kleine gemeente weet een bijzonder prestatie te leveren door in de top tien van gemeente te komen die het meeste duurzame elektriciteit produceert. De gemeente kiest er verder voor tijd en inzet te plegen op doelgroepen waar de zonne-energiekansen minder vanzelfsprekend te verzilveren zijn. Bijvoorbeeld door bij de agrarische sector gebruik te maken van de grote dakoppervlakten in combinatie met asbestsanering. De jury roemt het gebruik maken van beperkte middelen op een slimme manier waarbij men belemmeringen tracht weg te nemen en te faciliteren en vooral ruimte te geven aan de markt.

Wageningen

Deze gemeenten kent niet alleen een hoge zonnepaneeldichtheid, maar bevindt zich ook erg dicht bij de burger. Niet alleen de informatiebijeenkomsten met bewoners die de stichting Zonne-energie Wageningen bijvoorbeeld organiseert, maar vooral ook door de diversiteit van de initiatieven. Wat de jury bijzonder waardeert is dat Wageningen ook actief marktbelemmeringen aanpakt, zoals de “split incentive” en de salderingsproblematiek.

Leeuwarden

Leeuwarden heeft een duidelijk doel om in 2015 acht megawattpiek geïnstalleerd zonne-energievermogen te realiseren en is hard op weg dit te behalen. De gemeente richt zich daarbij vooral op kleinverbruikers als het gaat om zonne-energie en geeft daarbij het goede voorbeeld door haar eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen. De jury roemt ook het initiatief om samen met de ROC Friese poort bedrijfsopleidingen een tweetal cursussen op te zetten voor het installeren van zonnepanelen voor het lokale midden- en kleinbedrijf.

Bron: http://www.solardays.nl/