Door op 29 november 2016

Een afscheidswoord van de voorzitter

Na ruim vier jaar voorzitter te zijn geweest van de afdeling Goeree-Overflakkee vind ik het tijd om het stokje aan iemand anders over te geven. Daar komt bij dat mijn man en ik binnen afzienbare tijd hopen te verhuizen naar een ander plekje, een plekje buiten Goeree-Overflakkee.


De periode vanaf medio 2012 tot eind 2016 is er een geweest waarin erg veel is gebeurd, op ons eiland en zeker ook landelijk. Op het bestuurlijk vlak was er één nieuwe afdeling Goeree-Overflakkee waarin oude patronen en culturen van de “oude” afdelingen hun weg moesten zien te vinden. Ik vind dat dat erg goed gelukt is. Geen last van bloedgroepen gehad.

De gemeenteraadsverkiezing van november 2012 leverden een College op waarin de PvdA niet vertegenwoordigd was. Toch, misschien wel juist daaróm, heeft onze partij goed aan de weg getimmerd. Oppositiepartij zijn heeft ook zijn voordelen omdat je niet gebonden bent aan een Collegeprogramma … Een mooi voorbeeld hiervan is het oprichten van een PvdA Ombudsteam. Een initiatief van het bestuur en een goede thermometer voor onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

Zorg voor de zwakkeren in onze samenleving is een speerpunt voor onze partij. Steeds minder mensen kunnen zich redden in de participatiemaatschappij. Met het overkomen van nieuwe zorgtaken naar de gemeente is het nóg belangrijker geworden dat er lokaal aandacht is voor burgers die ondersteuning op dit vlak nodig hebben. We hebben dat twee jaar geleden goed uit kunnen dragen met het zorgdebat in Ebbe en Vloed. Hierin onderscheidt de PvdA zich. Zij zal daar de aandacht voor moeten blijven vragen. Ik weet dat dit bij de gemeenteraadsfractie in goede handen is.

Ik heb mijn periode als voorzitter als prettig ervaren. Natuurlijk hebben we stevige discussies gehad en waren we het niet altijd allemaal met elkaar eens. Zoiets is echter onlosmakelijk met de politiek verbonden. Dat moeten we ook niet uit de weg gaan. Het gaat in de politiek immers om het welzijn van onze burgers. Naar die burgers moeten we luisteren. Juist de PvdA heeft altijd getoond daarin bedreven te zijn.

Ik wens het bestuur en de fractie heel veel succes bij het vele mooie werk dat er nog te wachten ligt. Ik zal jullie, hoewel op afstand, zeker blijven volgen.

Hannie Stuurman.

Bewaren

Bewaren

Bewaren