Door Jaap Willem Eijkenduijn op 31 december 2015

De Fractie over 2015 naar 2016

2015 was een turbulent jaar. De wereld kwam in de ban van IS, grote vluchtelingenstromen naar alle EU landen. Zelfs naar Goeree-Overflakkee. Aanslagen in Parijs met als gevolg verhoogde paraatheid in alle landen. Ruzie met Rusland over het neerhalen van de MH17 in de Oekraïne, en ga zo maar door. Maar er was gelukkig ook positief nieuws. De economie trekt weer aan met voorzichtig in haar kielzog ook de werkgelegenheid. De bezuinigingen lijken voorbij, er kan zelfs weer wat extra’s verdeeld worden, en de meest ingrijpende plannen uit het regeerakkoord zijn uitgevoerd.

Toch staat ons internationaal, landelijk en ook in onze eigen gemeente nog een paar fikse uitdagingen te wachten. De decentralisatie van het sociaal domein loopt nog steeds niet goed. Ruim 200 jaar hebben we als gemeente ons eigenlijk vooral bezig mogen houden met de inrichting van het ruimtelijke domein. Planologie, bestemmingsplannen, milieuzorg, etc., daar is ruime ervaring mee. Opeens kregen we in 2014 en 2015 daar het sociale domein bij. Natuurlijk voerden we al de Bijstandwet uit, maar de regels werden bepaald in Den Haag. Nu moeten we zelf beleid bepalen EN uitvoeren op WMO, Jeugdzorg en het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een mega operatie waar we eigenlijk nog steeds van alles aan het leren zijn. Dat is niet goed! Onderweg leren hoe het moet doe je niet met mensen die het toch al niet makkelijk hebben. Daar ga je juist extreem voorzichtig en beschermend mee om. Deze mensen hebben niet voor hun situatie gekozen en verdienen dus onze steun. De PvdA in de gemeenteraad is hier permanent mee bezig. Signaleren, mensen spreken, constructieve voorstellen doen, dat is ons dagelijkse werk geworden. Niet makkelijk als je in de oppositie zit met een wethouder die alleen kijkt of hij binnen budget blijft. Deze wethouder maakt dan ook de ene blunder na de andere. Dit heeft kortgeleden ertoe geleid dat wij het vertrouwen in wethouder De Jong opgezegd hebben. Wat ons betreft kan hij weg. Let wel; een motie van wantrouwen is niet een middel dat we graag gebruiken. Het liefst werken wij constructief mee om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen. Maar deze keer was de maat vol. Het roer moet om!
Naast het sociale domein, hebben we ook nog een hele uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Goeree-Overflakkee wil in 2020 energie neutraal zijn. Wij willen ons hiervoor blijven inzetten, maar zullen niet accepteren dat het alleen maar een marketing kreet wordt. Ook hier moet het roer concreet om! Geen vage plannen en beloftes, maar daden. Niet een denktank, maar een doetank!

Op het gebied van tolerantie hebben we ook nog veel te doen. Door de grote christelijke meerderheid in de gemeenteraad (let wel: Goeree-Overflakkee heeft de grootste SGP-fractie van Nederland), zullen we moeten blijven strijden voor vrijheid van meningsuiting en respect voor andersdenkenden. Natuurlijk met respect van onze kant, maar dan verwachten we ook respect terug.

Als laatste punt van aandacht maakt onze fractie zich hard voor een andere opstelling van de gemeente naar haar burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties. Wij willen dat de gemeente er weer is voor de mensen en niet andersom. Wij willen dat “nee” wordt omgezet in “ja, misschien”. Kortom een dienende overheid die respect heeft voor haar burgers.

Beste partijgenoten. Zoals jullie zien is er nog veel te doen. We kunnen niet op onze lauweren gaan rusten en lekker op het pluche gaan hangen. De vier fractieleden van de PvdA zijn dat ook zeker niet van plan. Ik ben dan ook apetrots op mijn collega’s in de fractie, Petra, Peter en Cees. Elke week zetten zij zich meer dan 100% in voor de gemeenschap. Soms met de nodige teleurstellingen, soms met succes, maar altijd strijdbaar. Zo gaan wij ook 2016 in. Ik hoop dat u met ons mee doet.

Een heel fijn, gelukkig en gezond 2016 namens de hele fractie.

Jaap Willem Eijkenduijn, Petra ‘t Hoen, Peter Keuker en Cees Grinwis

Jaap Willem Eijkenduijn

Jaap Willem Eijkenduijn

Portefeuille Economie, financiën, bestuur, water, energie, duurzaamheid, veiligheid, vertrouwenscommissie, kernen midden Ik ben Jaap Willem Eijkenduijn en ik ben ondernemer. Voor mij staat voorop, dat politiek betrouwbaar en integer moet zijn. Zonder deze eigenschappen, kunnen we nooit een goede vertegenwoordiging zijn van de bevolking. Besturen is voor mij ‘besturen met de rug naar het gemeentehuis’.

Meer over Jaap Willem Eijkenduijn