Algemene Ledenvergadering 15 november 2017

6 november 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 november 2017. De vergadering begint om 20.00 uur.

Locatie: Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27, Middelharnis
Aanvang: 20.00 uur (u bent al welkom vanaf 19.30 uur).

Agenda
1. Opening en mededeling
2. Vaststellen van de agenda
3. Verslag vorige vergadering 4 oktober 2017
4. De kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag

Het bestuur van de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren