Door PvdA-bestuur op 23 maart 2016

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 maart 2016.

 

 

De vergadering vindt plaats in het Rondeel te Middelharnis.
Tijd:   20.00 uur
Locatie:  de fractiekamer van de PvdA
Het Rondeel
Dwarsweg 40 te Middelharnis

AGENDA

 1. Welkomstwoord en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. De jaarstukken
  – de jaarrekening 2015
  – toelichting op de jaarrekening
  – begroting en het werkplan 2016
  – verkiezing nieuwe kascommissiePAUZE
 5. Verslag raadsfractie
 6. Thema: De Noordrandontwikkeling door Hendrik Baas en Jaap Willem Eijkenduijn
 7. Kerstactie t.b.v. het vluchtelingenwerk, loopt nog door tot de ALV en tot dan is het nog mogelijk om geld te storten op Bankrek nr. NL82 Rabo 038 512 6409
 8. Het bezoek van landelijk voorzitter Hans Spekman op 18 mei voorbereiden. Alle leden zijn welkom tijdens de debatavond en stellingen voor de discussie en ook ideeën voor deze dag zijn welkom.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van de vergadering

Bewaren

Bewaren

PvdA-bestuur

PvdA-bestuur

George Grootens Hannie Vermeulen Martin van Opdorp Jans Hoving

Meer over PvdA-bestuur