16 november 2015, om 22:30 | Dorpshuis te Nieuwe-Tonge

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 november 2015.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis te Nieuwe-Tonge.
Korteweegje 14
3244 AL Nieuwe-Tonge
Telefoon: (0187) 651 596

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur

 1. Welkomstwoord en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen 09-03-2015
 4. Mededelingen
 5. Begroting 2016 en werkplan (ter vergadering)
 6. Verkiezingen; permanent canvassen
  PAUZE
 7.  Verslag raadsfractie
 8. Thema: Goeree-Overflakkee energie neutraal in 2020
  (presentatie Jaap Willem Eijkenduijn)
 9. Kerstactie (ideeën)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de vergadering