22 januari 2014, Het Diekhuus te Middelharnis | Het Diekhuus te Middelharnis

Algemene Ledenvergadering

 

AGENDA

 1. Welkomstwoord en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ombudsteam PvdA afdeling Goeree-Overflakkee
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2012
 6. Verslag secretaris
 7. Verslag kascommissie
  Wim Hooymans (aftredend)
  Frank Boerboom
 8. Benoeming kascommissie
 9. Verslag penningmeester
 10. Begroting 2014
 11. Bestuursplan 2013 – 2018

  PAUZE
 12. Verslag raadsfractie
 13. Thema: Wind (presentatie Jaap-Willem Eijkenduijn)
 14. Samenstelling en uitbreiding bestuur:
  – kandidaten: Hannie Vermeulen, Martin van Opdorp en Jans Hoving
 15. Rondvraag
 16. Sluiting van de vergadering

*De leden met een e-mail adres hebben een digitale uitnodiging ontvangen.
Aan de leden zonder e-mail adres is de uitnodiging via de post verstuurd.